Main Menu
User Menu

Rota útočné vozby 01/2 [1938-1939]

vojsková setnina pěchoty

Rota útočné vozby 1/2 /motocyklistů/ [1938-1939]


Rota vznikla nově 24. října 1938 v rámci demobilizace na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj.
Nacházela se ve Vyškově a podléhala velitelství Praporu útočné vozby I/2 /kombinovaného/ [1938-1939].
Rota byla 31. března 1939 zrušena v rámci likvidace branné moci.
URL : https://www.valka.cz/Rota-utocne-vozby-01-2-1938-1939-t43578#172462Verze : 0
MOD
Veliteli roty byli:
nadporučík pěchoty František Hůrka (říjen 1938),
major jezdectva Jaroslav Táborek (říjen 1938 – leden 1939),
nadporučík pěchoty František Tesař (leden 1939 – březen 1939),
major jezdectva Jan Odehnal (březen 1939).
URL : https://www.valka.cz/Rota-utocne-vozby-01-2-1938-1939-t43578#241733Verze : 0
MOD
Ve výzbroji se nacházely:
URL : https://www.valka.cz/Rota-utocne-vozby-01-2-1938-1939-t43578#241734Verze : 0
MOD
Informační zdroje:


Prameny:
Vojenský ústřední archív Praha, fond Pluk útočné vozby 2


Literatura:
URL : https://www.valka.cz/Rota-utocne-vozby-01-2-1938-1939-t43578#241748Verze : 0
MOD