Main Menu
User Menu

Robespierre, Maximilien de

Dr. jur. Maximilien de Robespierre [čti: Robespijér]


(6.5.1758, Arras - 28.7.1794 Paříž)
- přezdívaný incorruptible (nepodplatitelný)
- zvolen delegátem třetího stavu
- člen Klubu Jakobínů
- reprezentant demokratické extrémní levice, jako jeden z mála poslanců Ústavodárného národního shromáždění (Assemblée nationale constituante) se postavil proti přijetí volebního zákona, zakládajícího se na volebním censu
- začátek 1791 - jako jeden z prvních Jakobínů se vyslovil pro všeobecné volební právo
- 1792 - odpůrce vyhlášení války, staví se proti Girondistům, zvolen poslancem konventu, požaduje sesazení Ludvíka XVI., stává se jedním z vůdců Montagnardů (Hora) - frakce Jakobínů
- 17.1.1793 - navrhuje v Konventu trest smrti pro Ludvíka XVI. Svou žádost zdůvodnil těmito slovy: "Požadujete výjimku z trestu smrti pro toho jediného, který ho může legitimovat: pro krále zbaveného trůnu v lůně ještě nepevné republiky! Král, jehož jméno přivedlo národ do války se zahraničím. Ani vězení ani vyhnanství nemohou udělat jeho existenci neškodnou...
Nechť radši zemře Ludvík, než 100 000 dobrých občanů. Ludvík musí zemřít, protože vlast musí žít!"

Ludvík XVI. byl odsouzen k trestu smrti poměrem hlasů 361:360
- 10.3.1793 - na nátlak radikální skupiny Montagnardů zřízen Revoluční tribunál s rozšířenými pravomocemi - příkaz zněl: zatknout všechny podezřelé, mezi nimi všechny cizince, jejichž země vedly válku s Francií, a osoby, které odmítli přísahu. Proti rozsudkům nebylo odvolání, majetek odsouzených připadl státu.
- 6.4.1793 - zřízen Výbor pro obecné blaho (Comité du salut public) - vůdčí osobností se stal ministr spravedlnosti Georges Jacques Danton. Později získal Výbor pro obecné blaho diktátorské pravomoci a stal se nástrojem jakobínského teroru.
- červen 1793 - podporován sans-culotti přispěl k pádu Girondistů
- duben 1794 - stanul v čele Výboru pro obecné blaho (po popravě Dantona 5.4.1794)
- 28.7.1794 - těžce zraněný Robespierre (při zatýkání se pokusil o sebevraždu) byl v Paříži gilotinován
URL : https://www.valka.cz/Robespierre-Maximilien-de-t31518#113819Verze : 0
Maximilien de Robespierre
francúzsky revolucionár a politik
vodca jakobínov


zdroj:
www.sfgate.com
Robespierre, Maximilien de - Robespierre

Robespierre
URL : https://www.valka.cz/Robespierre-Maximilien-de-t31518#189821Verze : 0
MOD
Robespierre bol spolu s ostatnými jakobínmi odstránený počas tzv. Termidorského prevratu a popravený.
Poprava Robespierra (ilustrácia)zdroj:
www.lancs.ac.uk
Robespierre, Maximilien de - Poprava Robespierra

Poprava Robespierra
URL : https://www.valka.cz/Robespierre-Maximilien-de-t31518#189823Verze : 0
MOD