Main Menu
User Menu

Revoluční vojenská rada republiky [1918-1923]

Revoluční vojenská rada republiky

Vznikla 6. září 1918 rozhodnutím Všeruského ústředního výkonného výboru dne 2. září 1918 jako nejvyšší kolektivní orgán velení Rudé armády a loďstva. 28. srpna 1923 byla Revoluční vojenská rada republiky přeměněna na Revoluční vojenskou radu SSSR.

Revoluční vojenská rada republiky se řídila rozhodnutími Rady obrany Rady lidových komisařů RSFSR ? .....

Členové Revoluční vojenské rady republiky byli:
předseda RVRR - lidový komisař vojenství a námořnictva:
L. D. Trockij (6. září 1918 - 26. ledna 1925)
M. V. Frunze (leden 1925 - 31. října 1925)
zástupce předsedy RVRR
Hlavní velitel ozbrojených sil republiky
členové rady (počet nebyl stálý):
P. A. Kobozev
K. A. Mechonošin
F. F. Raskolnikov
K. Ch. Daniševič
I. N. Smirnov
S. I. Aralov
V. A. Antonov-Ovsjenko
A. P. Rozengolc
V. I. Něvskij
N. I. Podvojskij
K. K. Jureněv
I. V. Stalin
V. M. Altfater
A. I. Okulov
I. T. Smilga
S. I. Gusev
A. I. Rykov
D. I. Kurskij
URL : https://www.valka.cz/Revolucni-vojenska-rada-republiky-1918-1923-t44999#176217Verze : 1
Revoluční vojenské radě republiky byly podřízeny:
Všeruský hlavní štáb
Hlavní velitel ozbrojených sil republiky (Hlavnímu veliteli podléhal polní štáb RVRR)
Hlavní správa Dělnickorolnického rudého loďstva
.....
URL : https://www.valka.cz/Revolucni-vojenska-rada-republiky-1918-1923-t44999#179002Verze : 0
Informační zdroje:


Prameny:
Российский государственный военный архив (РГВА) > Центральный государственный архив Советской армии. В двух томах. Том 1. Путеводитель - guides.eastview.com


Literatura:
Graždanskaja vojna i vojennaja intěrvencija v SSSR, enciklopedija, Moskva 1983
Kolektiv katedry válečných dějin a dějin vojenského umění na Vojenské akademii tankových vojsk SSSR za redakce hlavního maršála tankových vojsk Pavla Alexejeviče Rotmistrova: Dějiny vojenského umění, Naše vojsko, Praha 1968, 28-066-68
URL : https://www.valka.cz/Revolucni-vojenska-rada-republiky-1918-1923-t44999#179003Verze : 0