Main Menu
User Menu

Regulační komise VII [1938-1938]

7th Regulatory Commission

     
Název:
Name:
Regulační komise VII
Originální název:
Original Name:
Regulační komise VII
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 135 - Mobilisovaný útvar 135-B-1
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.09.1938-DD.MM.1938 Ústřední železniční velitelství
Dislokace:
Deployed:
24.09.1938-DD.MM.1938 Plzeň, ? /

Velitel:
Commander:
24.09.1938-DD.MM.1938 Mazal, Emerich (podplukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno TŘEBÍZSKÝ
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond
Minařík, P. – Šrámek, P.: Personální průvodce … Historie a vojenství 57, 1997, s. 94-130.
URL : https://www.valka.cz/Regulacni-komise-VII-1938-1938-t211123#595231Verze : 3
MOD