Main Menu
User Menu

Redens, Stanislav Francevič

Redens, Stanislav Frantsevich

Станислав Францевич Реденс

     
Příjmení:
Surname:
Redens
Jméno:
Given Name:
Stanislav Francevič
Jméno v originále:
Original Name:
Станислав Францевич Реденс
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
komisař státní bezpečnosti 1. stupně
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.05.1892 Tykocin /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
12.02.1940 Moskva /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- lidový komisař vnitra Kazažské SSR (1938-1938)
- šéf správy NKVD pro Moskevskou oblast
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Redens-Stanislav-Francevic-t20018#694268Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Redens
Jméno:
Given Name:
Stanislav Francevič
Jméno v originále:
Original Name:
Станислав Францевич Реденс
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.11.1935 komisař státní bezpečnosti 1. stupně
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1924

Čestný pracovník VČK-GPU
Honorary member of VTchK-GPU
Почетный работник ВЧК-ГПУ
-

20.11.1925

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
-

20.12.1932

Čestný pracovník VČK-GPU (XV. výročia)
Honorary member of VTchK-GPU (XV anniversary)
Почетный работник ВЧК-ГПУ (XV годовщины)
-

11.07.1937

Leninův řád /1936-1943/
Order of Lenin /1936-1943/
Орден Ленина
-

22.02.1938

Jubilejní medaile XX let Dělnicko-rolnické Rudé Armády (1938)
Jubilee Medal for 20 Years of Workers and Peasants Red Army (1938)
Юбилейная медаль ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Redens-Stanislav-Francevic-t20018#694270Verze : 0
MOD
Komisař státní bezpečnosti 1. stupně Stanislav Francevič Redens
Комиссар государственной безопасности 1-го ранга Станислав Францевич Реденс1892-1940

- Stalinův švagr


- jeden z předních představitelů sovětské státní bezpečnosti
URL : https://www.valka.cz/Redens-Stanislav-Francevic-t20018#75091Verze : 0
MOD
Stanislav Francevič Redens se narodil 17. května 1882 ve městě Minsk Mazowiecki v lomžské gubernii. Jeho otec byl ševcem. On sám získal vzdělání v továrním učilišti. Od roku 1917 byl zaměstnán v Dněperském metalurgickém závodě ve městě Kamenskoje. V roce 1914 vstoupil do Ruské sociálně demokratické dělnické strany, kde se zařadil do bolševické skupiny. Ve stejném roce byl mobilizován, avšak již v následujícím roce byl ze zdravotních důvodů demobilizován. Vrátil se k práci v továrně. V roce 1917 byl tajemníkem Kamenského výboru RSDDS(b), tajemníkem Svazu metalurgistů v Dněperském závodě a tajemníkem polské skupiny sociál-demokratů Polska a Litvy.


V roce 1918 byl povolán do Moskvy. V témže roce se stal vyšetřovatelem v řadách Mimořádné komise pro boj s kontrarevolucí, spekulací a sabotáží (VČK, čeka). Brzy se stal tajemníkem prezidia VČK i jejího šéfa Felixe E. Dzeržinského. V dubnu 1919 byl převelen do Oděssy a poté do Kyjeva. Od února 1920 šéfoval Čece v Oděsse, od srpna v Charkově a nakonec od prosince na Krymu.


Od července 1921 zastával funkci zástupce náčelníka a od září téhož roku již náčelníka administrativně-organizační správy Čeky. V září následujícího roku se opět vrátil na Krym, kde vedl GPU. V roce 1926 ho Dzeržinskij povolal do Moskvy. Učinil ho svým zástupcem v Nejvyšší radě národního hospodářství a zároveň tajemníkem jeho prezídia. V letech 1926-1928 byl tajemníkem kolegia a xxxx lidového komisariátu dělnicko-rolnické ispekce SSSR a Ústřední kontrolní komise VKS(b).


Od roku 1928 působil na Zakavkazsku - jako zplnomocněnec OGPU a šéf GPU. Od května 1931 řídil GPU v Bělorusku a od července stejného roku na Ukrajině. V následujícím roce dostal za úkol vypracovat plán na likvidaci "kulaků a petljurovských kontrarevolučních hnízd". Patřil mezi hlavní organizátory velkého, uměle vyvolaného hladomoru na Ukrajině na počátku třicátých let, který si vyžádal několik miliónů životů. Koncem února roku 1933 je jmenován zmocněncem OGPU v Moskevské oblasti. Od července 1934 zastával funkci náčelníka Správy NKVD Moskevské oblasti. Po Kirovově vraždě prováděl čistky v Moskvě.


V roce 1937 se stal poslancem Nejvyššího sovětu SSSR. K 20. lednu 1938 byl jmenován lidovým komisařem vnitra Kazachstánské SSR. K 22. listopadu 1938 byl zatčen jakožto člen "polské diverzně-špionážní skupiny". Dne 21. ledna 1940 byl odsouzen k trestu smrti. Trest byl vykonán. V roce 1961 byl rehabilitován.rozpracováno
URL : https://www.valka.cz/Redens-Stanislav-Francevic-t20018#256370Verze : 0
MOD