Main Menu
User Menu

Řád cti

Order of Honour

Rad cti

Τάγμα Αριστείας της Τιμής

     
Název:
Name:
Řád cti
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.08.1975
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Velkokříž
Velkokomandér
Komandér
Zlatý rytířský kříž
Stříbrný rytířský kříž
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-cti-t94085#352367Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád cti velkokříž - 1. třída
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.08.1975
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-cti-t94085#578079Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád cti velkokomandér - 2. třída
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.08.1975
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-cti-t94085#578080Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád cti komandér - 3. třída
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.08.1975
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-cti-t94085#578089Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád cti zlatý kříž - 4. třída
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.08.1975
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-cti-t94085#578090Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád cti stříbrný kříž - 5. třída
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.08.1975
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-cti-t94085#578091Verze : 1
MOD
Ač mladý řád, byl často měněn. První změna 1977, potom 1980 a nakonec 1984. Vždy šlo o malé změny designu. Byla rovněž zřízena divize s meči.
Na obrázku Zlatý rytířský kříž ( IV. třída ) posledního typu. Nutno poznamenat, že exempláře tohoto řádu jsou nízké kvality. Modrý smalt se odloupává sám od sebe, aniž by se s řádem hýbalo.


Prameny:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-cti-t94085#352369Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád cti velkokříž - 1. třída
Order of Honour Grandcross - 1st Class
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
01.02.2005 -, Filip
DD.MM.RRRR Vessey, John William
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-cti-t94085#636949Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád cti velkokomandér - 2. třída
Order of Honour Grandcommander - 2nd Class
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-cti-t94085#636950Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád cti komandér - 3. třída
Order of Honour Commander - 3rd Class
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-cti-t94085#636951Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád cti zlatý kříž - 4. třída
Order of Honour Golden Cross - 4th Class
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-cti-t94085#636952Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád cti stříbrný kříž - 5. třída
Order of Honour Silver Cross - 5th Class
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-cti-t94085#636953Verze : 0
MOD