Main Menu
User Menu

Řád chorvatské Danice [1995]

Order of Croatian Danica

Red Danice hrvatske

     
Název:
Name:
Řád chorvatské Danice
Název v originále:
Original Name:
Red Danice hrvatske
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.03.1995
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
- s portrétem Marko Maruliće
- s portrétem Blaž Lorkoviće
- s portrétem Ruđer Boškoviće
- s portrétem Nikoly Tesly
- s portrétem Franjo Bučara
- s portrétem Katariny Zrinské
- s portrétem Antuna Radiće
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://hr.wikipedia.org/wiki/Red_Danice_hrvatske
URL : https://www.valka.cz/Rad-chorvatske-Danice-1995-t235740#651753Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád chorvatské Danice - Marko Marulić
Název v originále:
Original Name:
Red Danice hrvatske - Marko Marulić
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.03.1995
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Uděluje se za zásluhy v oblasti kultury.
Zdroje:
Sources:
https://hr.wikipedia.org/wiki/Red_Danice_hrvatske
URL : https://www.valka.cz/Rad-chorvatske-Danice-1995-t235740#651754Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád chorvatské Danice - Blaž Lorković
Název v originále:
Original Name:
Red Danice hrvatske - Blaž Lorković
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.03.1995
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Uděluje se za zásluhy v oblasti ekonomie.
Zdroje:
Sources:
https://hr.wikipedia.org/wiki/Red_Danice_hrvatske
URL : https://www.valka.cz/Rad-chorvatske-Danice-1995-t235740#651756Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád chorvatské Danice - Ruđer Bošković
Název v originále:
Original Name:
Red Danice hrvatske - Ruđer Bošković
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.03.1995
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Uděluje se za zásluhy v oblasti vědy.
Zdroje:
Sources:
https://hr.wikipedia.org/wiki/Red_Danice_hrvatske
URL : https://www.valka.cz/Rad-chorvatske-Danice-1995-t235740#651757Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád chorvatské Danice - Nikola Tesla
Název v originále:
Original Name:
Red Danice hrvatske - Nikola Tesla
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.03.1995
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Uděluje se za zásluhy v oblasti výzkumu.
Zdroje:
Sources:
https://hr.wikipedia.org/wiki/Red_Danice_hrvatske
URL : https://www.valka.cz/Rad-chorvatske-Danice-1995-t235740#651766Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád chorvatské Danice - Franjo Bučar
Název v originále:
Original Name:
Red Danice hrvatske - Franjo Bučar
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.03.1995
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Uděluje se za zásluhy v oblasti sportu.
Zdroje:
Sources:
https://hr.wikipedia.org/wiki/Red_Danice_hrvatske
URL : https://www.valka.cz/Rad-chorvatske-Danice-1995-t235740#651768Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád chorvatské Danice - Katarina Zrinska
Název v originále:
Original Name:
Red Danice hrvatske - Katarina Zrinska
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.03.1995
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Uděluje se za zásluhy v oblasti zdravotnictví a sociální péče.
Zdroje:
Sources:
https://hr.wikipedia.org/wiki/Red_Danice_hrvatske
URL : https://www.valka.cz/Rad-chorvatske-Danice-1995-t235740#651771Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád chorvatské Danice - Antun Radić
Název v originále:
Original Name:
Red Danice hrvatske - Antun Radić
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.03.1995
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Uděluje se za zásluhy v oblasti vzdělávání.
Zdroje:
Sources:
https://hr.wikipedia.org/wiki/Red_Danice_hrvatske
URL : https://www.valka.cz/Rad-chorvatske-Danice-1995-t235740#651772Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád chorvatské Danice - Marko Marulić
Order of Croatian Danica - Marko Marulić
Red Danice hrvatske - Marko Marulić
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-chorvatske-Danice-1995-t235740#651773Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád chorvatské Danice - Blaž Lorković
Order of Croatian Danica - Blaž Lorković
Red Danice hrvatske - Blaž Lorković
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-chorvatske-Danice-1995-t235740#651774Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád chorvatské Danice - Ruđer Bošković
Order of Croatian Danica - Ruđer Bošković
Red Danice hrvatske - Ruđer Bošković
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1995 Tudjman, Franjo
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-chorvatske-Danice-1995-t235740#651775Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád chorvatské Danice - Nikola Tesla
Order of Croatian Danica - Nikola Tesla
Red Danice hrvatske - Nikola Tesla
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-chorvatske-Danice-1995-t235740#651776Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád chorvatské Danice - Franjo Bučar
Order of Croatian Danica - Franjo Bučar
Red Danice hrvatske - Franjo Bučar
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-chorvatske-Danice-1995-t235740#651777Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád chorvatské Danice - Katarina Zrinska
Order of Croatian Danica - Katarina Zrinska
Red Danice hrvatske - Katarina Zrinska
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-chorvatske-Danice-1995-t235740#651778Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád chorvatské Danice - Antun Radić
Order of Croatian Danica - Antun Radić
Red Danice hrvatske - Antun Radić
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-chorvatske-Danice-1995-t235740#651779Verze : 0
MOD