Main Menu
User Menu

RUM - pechota - dôstojníci - uniforma

Uniforma dôstojníka pechoty
URL : https://www.valka.cz/RUM-pechota-dostojnici-uniforma-t59638#214769Verze : 0
Na spodnej fotografii je súkenná poľná uniforma M.1908 v farbe Hechtgrau (štíčia šeď). Vzhľadom na fakt že na pleciach nieu náplecníky, ide o dôstojnícku uniformu. Farba výložkového súkna zodpovedá 99. pešiemu pluku ( posádka Znojmo ) ale farbu ( a teda aj pluk ) je opäť možné interpretovať rôzne.
URL : https://www.valka.cz/RUM-pechota-dostojnici-uniforma-t59638#215993Verze : 0