>> Prostředky pro určení místa havarované ponorky (HSB, MGS-29, MGS-30)

АСБ, МГС-29, МГС-30
Zařízení a prostředky informování o havárii ponorky, označení místa havárie a spojení s její posádkouPatří sem:


- plovoucí havarijně-informační zařízení (dále PHIZ, всплывающие аварийно-информационные устройства = ВАУ), které zabezpečuje vysílání informace o havárii na ponorce, která leží na dnu, na pobřežní spojovací uzly do vzdálenosti 3000 km;


- havarijní signální bóje (dále HSB, аварийно-сигнальные буи = АСБ), která zabezpečuje rádiové spojení havarované ponorky, která leží na dnu, se silami služeb vyhledávání a havarijně-záchranných prací (dále SVHZP, служба поисковых и аварийно-спасательных работ = СПАСР) na vzdálenost 10 až 15 km;


- přístroje havarijní hydroakustické signalizace, MGS-29 k označení ponorky na hloubce do 500 m, MGS-30 k označení ponorky na hloubce do 6000 m.


Kromě toho lze k označení místa havárie ponorky použít i další palubní zařízení, prostředky a také torpédomety, s jejichž pomocí lze vypouštět signální patrony, palivo. olej, vzduchové bubliny a různé předměty, které jsou schopny plavat.


Zdroj (stejný pro všechny části tohoto vlákna, není-li uvedeno jinak):
Podvodnyj flot Rosii
URL : https://www.valka.cz/Prostredky-pro-urceni-mista-havarovane-ponorky-HSB-MGS-29-MGS-30-t102193#368679 Verze : 0
Havarijní signální bóje (HSB)


Havarijní signální bóje je určena k:


- označení místa ponorky ležící na dně;


- zabezpečení dvoustranné radiotelefonního a bezbateriového telefonního spojení posádky se záchrannými plavidly;


- přenosu elektrické energie přes kabel, kterým je HSB k ponorce připoutána, z paluby záchranného plavidla na palubu ponorky, aby bylo zabezpečeno havarijní osvětlení;


- k vynesení nosného lana záchranného zvonu na hladinu.Stručný popis havarijní signální bóje:


Havarijní signální bóje jsou určeny pro vytváření a automatické vysílání signálů o havárii ponorky.


Sestávají z palubní aparatury (umístěné na palubě ponorky) a autonomního plovoucího zařízení.


Vypuštění HSB je provedeno automaticky při potopení ponorky na větší než maximální povolenou hloubku, která závisí na konkrétním typu ponorky, nebo při dosažení palubního tlaku v centrálním úseku ponorky většího než 8 atm, anebo ručně.


HSB je možné vypustit při náklonu ponorky do 60° a sklonu do 45°.


Před vypuštěním HSB se do její paměti automaticky přenesou z navigačního systému ponorky informace o zeměpisných souřadnicích místa havárie ponorky. Ručně lze doplnit další doplňující informace o charakteru havárie.


25 minut po vynoření HSB na hladinu je zahájeno vysílání signálů obsahujících informace o havárii ponorky.


Signál o havárii vysílá HSB ve dvouhodinovém cyklu po dobu 5 dnů, provede tedy celkem 60 relací, poté se HSB zlikviduje samozatopením.
URL : https://www.valka.cz/Prostredky-pro-urceni-mista-havarovane-ponorky-HSB-MGS-29-MGS-30-t102193#368680 Verze : 0
Havarijní signální bóje (HSB)


Složení havarijní signální bóje:


- samotná bóje, umístěná v propustném výstupku nástavby ponorky;


- palubní aparatura, umístěná uvnitř pevného trupu ponorky;


- lano s kabelem, kterým je bóje spojena jednak s palubní aparaturou bóje umístěné na ponorce, jednak s nosným okem na hřbetu záchranného zvonu (viz obrázek níže).


Výtlak plovoucí bóje zabezpečuje její vynoření na hladinu společně s lanem s kabelem na vodní hladinu.


Ručně lze HSB vypustit zevnitř ponorky.


Lano s kabelem je o 15 až 20 % delší, než je maximální povolená hloubka ponoření ponorky.


Na ponorce jsou umístěny dvě HSB - jedna v přední a druhá v zadní části ponorky.


Používají se HSB ve dvojím provedení:


- bóje s radiosvětelným signalizačním zařízení (RSU-1D);


- bóje se signálním majákem a telefonem.Popis obrázku HSB:


1 - pevná základna
2 - lano s kabelem
3 - vypouštěcí část HSB
4 - proudnicový kryt
5 - světelné signální záchranné zařízení
6 - kryt nízko položené kruhové antény
7 - pracovní lano záchranného zvonu
8 - blok konektorů signálního záchranného zařízení
9 - hlava upevnění pracovního lana záchranného zvonu
10 - mechanismus odstřižení lana s kabelem
11 - náhon pro upevnění a uvolnění HSB (je to šroub)
12 - kolo pro ruční uvolnění HSB


URL : https://www.valka.cz/Prostredky-pro-urceni-mista-havarovane-ponorky-HSB-MGS-29-MGS-30-t102193#368681 Verze : 0
Spojení posádky havarované ponorky se záchrannými plavidly se uskutečňuje:


- běžnými hydroakustickými stanicemi ponorky;


- telefonem HSB;


- použitím domluvených signálů klepáním.
URL : https://www.valka.cz/Prostredky-pro-urceni-mista-havarovane-ponorky-HSB-MGS-29-MGS-30-t102193#368683 Verze : 0
Malorozměrné hydroakustické signalizátory MGS-29 a MGS-30Malorozměrný hydroakustický signalizátor MGS-29 (Малогабаритный гидроакустический сигнализатор = МГС) je určen k označení místa, kde leží havarovaná ponorka, pomocí automatického vyzařování širokopásmového hydroakustického signálu.


MGS-29 je určen pro hloubky do 500 m.


Připravený signalizátor MGS-29 může být aktivován ručně stlačením spouštěcího tlačítka nebo automaticky (pokud tlak uvnitř úseku převýší 2 atm) kteréhokoli ze tří vypouštěcích zařízení, která jsou umístěna v záchranných úsecích.Na ponorkách poslední generace je používán malorozměrný hydroakustický signalizátor MGS-30, který na rozdíl od MGS-29 zabezpečují:


- v režimu "Program" (“Программа″) automatické vyzařování hydroakustického signálu po dobu 6 měsíců;


- v režimu "Dozorčí" (“Дежурный″) vyzáření odpověďového hydroakustického signálu na dotazovací signál z vyhledávacího plavidla po dobu 9 měsíců.


MGS-30 je určen pro hloubky do 3000 m.


Aktivace MGS-30 je stejná jako u MGS-29.
URL : https://www.valka.cz/Prostredky-pro-urceni-mista-havarovane-ponorky-HSB-MGS-29-MGS-30-t102193#368684 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více