Main Menu
User Menu

Přehled pětihvězdičkových generálů US Army (20. století)

Five-star generals of the US Army (20th Century)

Rád bych k problematice nejvyšších šarží armády USA doplnil pár historických údajů. Nenašel jsem přehledy kam bych tyto informace umístil. Pokud usoudíte, že mají mít samostatný odkaz, tak ho vytvořte, ale podle mě zatím toho není tolik, aby se vytvářela samostatná auditka...


Pokud se za základ vezme generálská hodnost a pět hvězd (five-star general), tak je přehled kompletní. Ale nemělo by se zapomínat ani na pětihvězdičkové admirály (Five-Star Fleet Admirals):


William D. Leahy (prosinec 1944)
Ernest J. King (prosinec 1944)
Chester Nimitz (prosinec 1944)
William F. "Bull" Halsey (prosinec 1945)


V podtitulu odkazu je zmínka o 20. století, přesto bych doplnil pár údajů z dřívější doby:


Před nimi byl admirálem (Admiral of the Navy) Georgie Dewey (1899). Z dnešního pohledu by byl považován za šestihvězdičkového admirála…Hodnost five-star general, coby nejvyšší šarže se uděluje až od 14. prosince 1944. Před tím byl nejvyšší hodností armádní generál (General of the Army). A často jsou mezi pětihvězdičkové uváděni i ti, i když z tehdejšího pohledu šlo o šarže ještě vyšší…


Jen pro doplnění:


Jako první nejvyšší armádní generál je uváděn George Washington, i když je vlastně posledním – za života byl „pouze“ General and Commander-in-Chief (15. června 1775) a později Lieutenant General (3. března 1799 - byla to tehdy nejvyšší hodnost, navržená výhradně pro Washingtona) a do hodnosti armádního generála (General of the Armies of the United States ) byl povýšen až 11. října 1976 (to není omyl), ze zpětnou platností ke 4. červnu 1776…
Z dnešního pohledu by byl považován za sedmihvězdičkového generála…


Druhým generálem (General of the Army) je Ulysses S. Grant (25. července 1866)


Po občanské válce stejnou hodnost jako Grant dostali další dva velitelé:
William T. Sherman (4. března 1869)
Philip H. Sheridan (schválen 1. července 1888, ale hodnost nepřevzal, zemřel 5. srpna 1888)


Dalším armádním generálem (General of the Armies ) je až
John J. Pershing (3. listopadu 1919).


Z dnešního pohledu by byli považováni za šestihvězdičkové generály…No a pak následují již popsaní…Protože 5 hvězd lze získat jen za válečné skutky, víc jich nebylo a doufejme že tak brzo nebude. Jen pro zajímavost – prezident Clinton koketoval s myšlenkou navrhnout Colina Powella na pět hvězd za válku v zálivu, ale neprošlo to…
URL : https://www.valka.cz/Prehled-petihvezdickovych-generalu-US-Army-20-stoleti-t41002#169757Verze : 0