Main Menu
User Menu

Přehled panovníků - Pamplona / Navarra

NAVARRA (do roku 1162 Pamplonské království)

Králové

Dynastie Inguez

818-851 - Inigo Arista
851-880 - García Iniguez
880-905 - Fortún Garcés


Dynastie Jimeno / Jimenez

905-925 - Sancho I. Garcés
925-931 - Jimeno II. Garcés (místo nezletilého synovce Garcíi I. Sáncheze)
931-970 - García I. Sánchez
970-994 - Sancho II. Garcés
994-1000 - García II. Sanchéz
1000-1035 - Sancho III. Velký
1035-1054 - García III. Sánchez
1054-1076 - Sancho IV. Garcés


Dynastie aragonská

1076-1094 - Sancho V. Ramírez (v Aragonii vládl jako Sancho I. Ramírez)
1094-1104 - Pedro I. (král aragonský též jako Pedro I.)
1104-1134 - Alfons I. (král aragonský též jako Alfons I.)


Dynastie navarrská

1134-1150 - García IV. Ramírez
1150-1194 - Sancho VI.
1194-1234 - Sancho VII.


Dynastie Champagne

1234-1253 - Teobaldo I. (alt. Thibaut)
1253-1270 - Teobaldo II.
1270-1274 - Jindřich I.
1274-1305 - Juana I. + Filip I. (= fr. král Filip IV.)


Dynastie Kapetovců

1305-1316 - Ludvík I. (= fr. král Ludvík X.)
1316-1322 - Filip II. (=fr. král Filip V.)
1322-1327 - Carlos I. (= fr. král Karel IV.)


Dynastie Evreux

1328-1349 - Juana II. a Filip III. (do 1343)
1349-1387 - Carlos II.
1387-1425 - Carlos III.
1425-1441 - Blanka


Dynastie aragonská / Trastamara

1425-1479 - Juan I. (v Aragonii vládl jako Juan II.)


Dynastie Foix

1479-1483 - Francisco Febo


Dynastie Albret / Labrit

1483-1517 - Kateřina
1483-1516 - Juan II. (1512 - jižní část Navarry připadla vznikajícímu Španělsku)
1516/17-1555 - Jindřich II.


Dynastie Bourbon-Vendôme

1555-1562 - Antonín
1555-1572 - Juana III.
1572-1610 - Jindřich III. (fr. král jako Jindřich IV.)
1610-1620 - Ludvík II. (XIII.)


od roku 1620 je tato severní část Navarry (severně od Pyrenejí) součástí Francie
URL : https://www.valka.cz/Prehled-panovniku-Pamplona-Navarra-t25559#93316Verze : 1
MOD