Main Menu
User Menu

Přehled indických panovníků

ŘĺŠE MAURJŮ (vše př. Kr.)


321-297 - Čandragupta Maurja
297-272 - Bindusára
272-232 - Ašóka
232-224 - Dašaratha
224-215 - Samprati
215-202 - Šališuka
202-195 - Dévavarman
195-187 - Šatadhávan
187-180 - Brhadratha


ŘĺŠE GUPTOVCŮ


275-300 - Gupta
300-320 - Ghatočaka
320-350 - Čandragupta I.
350-376 - Samudragupta
376-415 - Čandragupta II.
415-455 - Kumáragupta I
455-470 - Skandagupta
470-475 - Kumáragupta II.
475-500 - Budhagupta
500-515 - Vainjágupta
515-530 - Narasimgupta
513-540 - Kumáragupta III.
540-550 - Višnugupta


DILLĺSKÝ SULTANÁT


Dynastie Muizzi


1206-1210 - Kuttbudín Ajbak
1210-1211 - Arám Šáh
1211-1236 - Iltutmiš
1236 - Firúz I.
1236-1240 - Radžíjja
1240-1242 - Bahram
1242-1246 - Masúd
1246-1266 - Mahmúd I.
1266-1287 - Balban
1287-1290 - Kajkvubádh
1290 - Kajúmarth


Dynastie Kchaljí


1290-1296 - Firúz II.
1296 - Ibráhím I.
1296-1316 - Muhammad I.
1316 - Umar (Omar)
1316-1320 - Mubarak I
1320 - Chusrau


Dynastie Tughlakovců


1320-1325 - Ghijásuddín Tughlak I.
1325-1351 - Muhammad II. Tughlak
1351-1388 - Firúz III. Tughlak
1388-1389 - Muhammad III. (spolu)
1389-1390 - Tughlak II.
1390-1394 - Muhammad III. (znovu)
1394 - Sikandar I.
1394-1413 - Mahmúd II. Násiruddín
1413-1414 - Daulat Chán Lódí


Dynastie Sajjídů


1414-1421 - Khidr Chán
1421-1434 - Mubárak II.
1434-1445 - Muhammad IV.
1445/46-1451 - Álam Šáh


Dynastie Lódí


1451-1489 - Bahlúl Lódí
1489-1517 - Sikandar II.
1517-1526 - Ibráhím II.


ŘĺŠE VELKÝCH MUGHALŮ


Dynastie Mughalů


1526-1530 - Bábur
1530-1556 - Humájún
1556-1605 - Akbar I. Veliký
1605-1627 - Džahángír
1628-1658 - Šáhdžahán
1658-1707 - Aurangzéb
1707-1712 - Baháduršáh I. (Šáhálam) I.
1712-1713 - Džahándár
1713-1719 - Farrúchsijár
1719-1748 - Muhammad Šáh Násiruddín
1748-1754 - Ahmad Bahádur
1754-1759 - Álamgír
1759-1806 - Šáhálam II.
1806-1837 - Akbar II. Muhammad
1837-1857 - Bahádur Šáh II.


BRITSKÁ ŘÍŠE
URL : https://www.valka.cz/Prehled-indickych-panovniku-t25551#93297Verze : 0
DYNASTIA SURI - vládla na území časti Mogulskej ríše a neskôr Sultanátu Dillí od roku 1531 do roku 1556
1531 - 1545 - Šér Šach Suri (Sher Shah Suri)
1545 - 1553 - Islam Šach Suri (Islam Shah Suri)
1553 - 1553 - Firuz Šach Suri (Firuz Shah Suri)
1553 - 1555 - Mohamed Šach Adil (Muhammad Shah Adil)
1555 - 1555 - Ibrahim Šach Suri (Ibrahim Shah Suri)
1555 - 1556 - Sikandar Šach Suri (Sikandar Shah Suri)
1556 - 1556 - Adil Šach Suri (Adil Shah Suri)
Existenciu sultanátu ukončil v roku 1556 Akbar I. jeho opätovným pripojením k Mogulskej ríši.
URL : https://www.valka.cz/Prehled-indickych-panovniku-t25551#238493Verze : 0
MOD