Main Menu
User Menu
Reklama

Pomocná rota pluku útočné vozby 2 [1938-1939]

vojsková setnina pěchoty

Pomocná rota pluku útočné vozby 2 [1938-1939]


Rota vznikla
Nacházela se ve Vyškově, podléhala velitelství Pluku útočné vozby 2 [1935-1938].
Součástí roty bylo velitelství roty, velitelská četa, dílenská četa, četa zásobovací a odsunu, spojovací četa.
URL : https://www.valka.cz/Pomocna-rota-pluku-utocne-vozby-2-1938-1939-t68825#241648Verze : 0
MOD
Veliteli roty byli:
URL : https://www.valka.cz/Pomocna-rota-pluku-utocne-vozby-2-1938-1939-t68825#241649Verze : 0
MOD
Informační zdroje:


Prameny:
Vojenský ústřední archív Praha, fond Pluk útočné vozby 4


Literatura:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie Branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pomocna-rota-pluku-utocne-vozby-2-1938-1939-t68825#241655Verze : 0
MOD