Main Menu
User Menu

Polská střelecká brigáda [1915-1917]

Brygada Strzelców Polskich

Poľská strelecká brigáda


- 20.júla 1915 ruské Vrchné veliteľstvo povolilo sformovanie Poľskej streleckej brigády (poľsky „Brygada Strzelcow Polskich“), skladajúcej sa zo štyroch streleckých práporov a jednej jazdeckej (ulánskej) divízie.


- veliteľmi Poľskej streleckej brigády postupne boli:
major-generál Piotr Szymanowski
major-generál Adam Slawoczynski
major-generál Kajetan Boleslaw Olszewski
major-generál Tadeusz Bylewski


- v júli 1916 brigáda bojovala na rieke Ščara (Shchara) v Bielorusku.


- v januári 1917 bola brigáda rozšírená a premenená na Poľskú streleckú divíziu (poľsky „Dywizija Strzelcow Polskich“).


- morálku vojakov niektorých poľských jednotiek zle ovplyvnila boľševická agitácia. Napríklad v meste Belgorod vznikol Poľský revolučný výbor.
URL : https://www.valka.cz/Polska-strelecka-brigada-1915-1917-t26579#95365Verze : 0