Main Menu
User Menu

Podporučík letectva

Junior Lieutenant of the Aviation

Младший лейтенант авиации

Česky: Podporučík letectva
English: Junior Lieutenant of the Aviation
По-русски: Младший лейтенант авиации
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Podporučík
Link to the Dictionary Entry Junior Lieutenant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Podporucik-letectva-t243304#672229Verze : 1
MOD