Main Menu
User Menu

Plukovník

Colonel

Colonel

Česky: Plukovník
English: Colonel
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Plukovník
Link to the Dictionary Entry Colonel
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Plukovnik-t241776#668712Verze : 1
MOD