Main Menu
User Menu

Pluk těžkého dělostřelectva č. 14

Schweres Artillerieregiment Nr. 14

     
Název:
Name:
Pluk těžkého dělostřelectva č. 14
Originální název:
Original Name:
Schweres Artillerieregiment Nr. 14
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.06.1918
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Pluk vznikl v říjnu 1917 sloučením praporů pevnostního dělostřelectva č. 1 (Brixen) a č. 6 (Chiesa di Lavarone).
Zdroje:
Sources:
http://www.austrianphilately.com/dixnut/index.htm
URL : https://www.valka.cz/Pluk-tezkeho-delostrelectva-c-14-t110536#389351Verze : 1
MOD
Pluk těžkého dělostřelectva č. 14 ve válce


Červen 1918
zformován z praporů pevnostního dělostřelectva č. 1 a 6
1., 2. a 3. baterie minometů – 10. armáda
4. baterie minometů – 11. armádaŘíjen 1918
1. až 4. baterie – 3. císařská brigáda polního dělostřelectva
5. baterie - divize císařských myslivců
6. baterie - 40. brigáda polního dělostřelectva, 19. pěší divize
11. a 12. baterie – 21. sbor
15. baterie – 10. armáda
16. baterie – sbor Görz
1. baterie minometů – 3. císařská brigáda polního dělostřelectva
2. baterie minometů – 40. honvédská brigáda polního dělostřelectva, 19. pěší divize


Zdroj:
http://www.austrianphilately.com/dixnut/index.htm
URL : https://www.valka.cz/Pluk-tezkeho-delostrelectva-c-14-t110536#389352Verze : 0
MOD