Main Menu
User Menu

Pistolet maszynowy wz. 1939 "Mors"

     
Název:
Name:
Mors wz. 39
Originální název:
Original Name:
Pistolet maszynowy wz. 1939 "Mors"
Kategorie:
Category:
samopal
Výrobce:
Producer:
Fabryka Karabinów, Varšava, Polsko
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
3,25 kg
Ráže:
Calibre:
9 mm
Náboj:
Cartridge:
9 mm Luger (9x19 mm)
Délka:
Length:
970 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
300 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
32
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
400 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
390 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Pistolet-maszynowy-wz-1939-Mors-t33550#419032Verze : 0
MOD
TTD
Ráže : 9 mm Parabellum
Kadence : 500-550 ran za minutu (teoreticky)
Zásobník : 25 nábojů
Mířidla : nastavitelná na 100 a 200 m
Váha : 4,25 Kg (4,41mm, 4,65 mm)
Délka : 979 mm (840 mm, 930 mm)
Hlaveň : 300 mm (250 mm, 295 mm)
Úsťová rychlost : 400 m/s


Polsko začalo otázku zavedení samopalů řešit v polovině 30tých let, jako první část bylo zakoupení 20 kusů samopalů Suomi z Finska, polovina byla přidělena četnictvu a druhá polovina byla zkoušena u vojsk. Získané zkušenosti byly pak užity při konstrukci vlastního polského samopalu wz.39. Samopal byl poněkud nadneseně nazván Mors (latinsky smrt) a byl v několika verzích zkoušen a posléze i zaveden do výzbroje polské armády. Zavedení je ovšem spíše symbolické, protože zbraň byla vyrobena jen v malém počtu nepřevyšujícím zřejmě 50 kusů a šlo spíše o zkušební výrobu lišící se provedením. Proto i dochované rozměry se dosti liší, měly existovat tři verze a není jasné která by měla být tou definitivní. Údajně původní verze (pro kterou bylo určeno označení wz. 39) byla delší, pozdější zbraně byly zkráceny, není jasné kolik kterého provedení bylo vyrobeno. Je ale jisté že ve škole v Rembertowě se nacházelo v září 1939 39 kusů v držení zkušební komise, několik kusů bylo užito ve Varšavě a dva byly u výsadkové jednotky v Bydgoszczy. Údajně byl vydán rozkaz který nařizoval že zbraň se nemá v žádném případě dostat do německých rukou, jednotky je proto údajně před tím než se vzdaly zakopaly. V Polsku byl dlouho jen jediný kus značně poškozeného a zrezivělého samopalu který byl nalezen v sedmdesátých letech. V roce 1983 byl z Moskvy předán jeden ze dvou tam uložených samopalů Mors je sice nekompletní (chybí zásobník a miřidla) ale je to zřejmě spolu s moskevským exemplářem jediný dochovaný kus. Dnes je uložen ve vojenském muzeu ve Varšavě.
URL : https://www.valka.cz/Pistolet-maszynowy-wz-1939-Mors-t33550#121951Verze : 0
9 mm pm wz.39 Mors (1)
Pistolet maszynowy wz. 1939 Mors - 9 mm pm wz.39 Mors

9 mm pm wz.39 Mors
URL : https://www.valka.cz/Pistolet-maszynowy-wz-1939-Mors-t33550#124983Verze : 0
9 mm pm wz.39 Mors (2)
Pistolet maszynowy wz. 1939 Mors - 9 mm pm wz.39 Mors

9 mm pm wz.39 Mors
URL : https://www.valka.cz/Pistolet-maszynowy-wz-1939-Mors-t33550#124984Verze : 0
9 mm pm wz.39 Mors (3)
Pistolet maszynowy wz. 1939 Mors - 9 mm pm wz.39 Mors

9 mm pm wz.39 Mors
URL : https://www.valka.cz/Pistolet-maszynowy-wz-1939-Mors-t33550#124985Verze : 0
9 mm pm wz.39 Mors (4)
Pistolet maszynowy wz. 1939 Mors - 9 mm pm wz.39 Mors

9 mm pm wz.39 Mors
URL : https://www.valka.cz/Pistolet-maszynowy-wz-1939-Mors-t33550#124986Verze : 0