Pike, Thomas

     
Příjmení:
Surname:
Pike Pike
Jméno:
Given Name:
Thomas Thomas
Jméno v originále:
Original Name:
Thomas Geoffrey Pike
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
maršál Královského letectva Marshal of the Royal Air Force
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
? ?
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
sir Sir
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.06.1906 Londýn /
29.06.1906 London /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.06.1983 RAF Halton
01.06.1983 RAF Halton
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Velitelství stíhacího letectva, velitel Fighter Command, Commander
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Pike
URL : https://www.valka.cz/Pike-Thomas-t127899#432327 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Pike Pike
Jméno:
Given Name:
Thomas Thomas
Jméno v originále:
Original Name:
Thomas Geoffrey Pike
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
16.12.1925 poručík
16.06.1927 nadporučík
09.07.1930 kapitán
01.02.1937 major
04.01.1940 podplukovník (výkon.)
01.03.1940 podplukovník (dočas.)
29.09.1941 plukovník (výkon.)
01.03.1942 plukovník (dočas.)
14.04.1942 podplukovník
21.02.1944 letecký komodor (výkon.)
21.08.1944 plukovník (váleč.)
01.01.1946 letecký komodor (dočas.)
01.01.1946 plukovník
01.07.1947 letecký komodor
09.01.1950 letecký vicemaršál (výkon.)
01.07.1950 letecký vicemaršál
09.11.1953 letecký maršál (výkon.)
01.01.1955 letecký maršál
01.11.1957 vedoucí letecký maršál
06.04.1962 maršál Královského letectva
16.12.1925 Pilot Officer
16.06.1927 Flying Officer
09.07.1930 Flight Lieutenant
01.02.1937 Squadron Leader
04.01.1940 Wing Commander (act.)
01.03.1940 Wing Commander (temp.)
29.09.1941 Group Captain (act.)
01.03.1942 Group Captain (temp.)
14.04.1942 Wing Commander
21.02.1944 Air Commodore (act.)
21.08.1944 Group Captain (war sub.)
01.01.1946 Air Commodore (temp.)
01.01.1946 Group Captain
01.07.1947 Air Commodore
09.01.1950 Air Vice-Marshal (act.)
01.07.1950 Air Vice-Marshal
09.11.1953 Air Marshal (act.)
01.01.1955 Air Marshal
01.11.1957 Air Chief Marshal
06.04.1962 Marshal of the Royal Air Force
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Pike
http://www.rafweb.org/Biographies/Pike_TG.htm
URL : https://www.valka.cz/Pike-Thomas-t127899#600413 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více