Main Menu
User Menu

Pevnostní kulometný oddíl č.013 [1914-1919]

Festungs-Maschinengewehr-Abteilung Nr.13

Festungs-Maschinengewehr-Abteilung Nr.13
Pevnostný guľometný oddiel č. 13


Dátum vzniku jednotky: 1913


Garnizóna: Metz (Mety, Francúzsko)

Nadriadené jednotky:XVI. Armeekorps – 16. armádny zbor


Zdroj:
users.hunterlink.net.au
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-kulometny-oddil-c-013-1914-1919-t71317#251205Verze : 0
MOD