Main Menu
User Menu

Pevnostní kulometný oddíl č.012 [1914-1919]

Festungs-Maschinengewehr-Abteilung Nr.12

Festungs-Maschinengewehr-Abteilung Nr.12
Pevnostný guľometný oddiel č. 12

Dátum vzniku jednotky:
1913


Garnizóna: Metz (Mety, Francúzsko)

Nadriadené jednotky:XVI. Armeekorps – 16. armádny zbor


Zdroj:
users.hunterlink.net.au
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-kulometny-oddil-c-012-1914-1919-t71316#251203Verze : 0
MOD