Main Menu
User Menu

Pevnostní kulometný oddíl č.006 [1914-1919]

Festungs-Maschinengewehr-Abteilung Nr.6

Festungs-Maschinengewehr-Abteilung Nr.6
Pevnostný guľometný oddiel č. 6

Dátum vzniku jednotky:
1913


Garnizóna: Posen (Poznaň, Poľsko)

Nadriadené jednotky:V. Armeekorps – 5. armádny zbor


Zdroj:
users.hunterlink.net.au
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-kulometny-oddil-c-006-1914-1919-t71261#250947Verze : 0
MOD