Main Menu
User Menu
Reklama

Pařížské dělo

Paris Gun

21-cm Kaiser Wilhelm Geschütz / Paris-Geschütz

     
Název:
Name:
21cm dalekonosný kanon Pařížanka
Originální název:
Original Name:
21-cm Kaiser Wilhelm Geschütz
Kategorie:
Category:
dalekonosné dělo
Výrobce:
Producer:
Friedrich Krupp AG, Essen /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1917-DD.MM.1918
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
3
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1917
Obsluha:
Crew:
80
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
~256000 kg
Přepravní hmotnost:
Manoeuvre Weight:
... kg
Ráže:
Calibre:
211 až na 238 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
37140 mm (d/176)
Celková délka:
Overall Length:
... mm
Celková šířka:
Overall Width:
... mm
Celková výška:
Overall Height:
... mm
Náměr:
Elevation:
-0 / +55 °
Odměr:
Traverse:
123° nebo (or) 360°
Přepravní rychlost:
Manoeuvre Speed:
... km/h
Používaná munice:
Ammo Used:
104 až 106 kg
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range: (m/mi)
120 až 130
Rychlost střelby:
Rate of Fire: (ran/min/rpm)
~20 ran/den 0
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity: (m/s/ft/s)
1645
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Zbraň byla též známa jako Paris-Geschütz.
Během střelby dochází k postupnému zvětšování ráže, tomu odpovídalo i postupné zvětšování ráže střeliva. Šéfkonstruktér prof. Fritz Rausenberger
Zdroje:
Sources:
Henry W. Miller: The Paris Gun - The Bombardment of Paris by the German Long Range Guns and the Great German Offensive of 1918, Jonathan Cape, Harrison Smith, New York 1930, ISBN nemá,
Major J. Maitland-Addison: The Long Range Guns, in The Field Artillery Journal, Vol. VIII., No.3, July-September 1918, page 321-341, ISSN nemá,
Colonel Henry W. Miller: Secrets of the Mystery Gun that Shelled Paris, in Modern Mechanics and Inventions, July 1930, page 44-50, 180, 182, ISSN nemá.Stručná historie
Konstrukční kancelář Kruppovy zbrojovky vedená Ing. Dr. Fritzem Rausenbergerem v roce 1916 navrhla dalekonosné dělo schopné střelby na vzdálenost přes sto kilometrů. K stavbě zbraně byly použity dostupné části již postavených zbraní. Na spodní lafetu železníčního děla 38-cm-SK L/45 (Max, přezdívaný Langer Max) osadili horní lafetu vybavenou 28 m dlouhou drážkovanou hlavní, která byla prodloužena o 6 m nedrážkovaný nástavec. Některé zdroje uvádějí, že existovaly tři délky nástavců a sloužily k ovlivnění dostřelu. K zabránění provisu hlavně, byla použita speciální závěsná opora. Přesto po výstřelu docházelo k rozkmitání hlavně, které trvalo i několik minut. Životnost hlavně byla 60 až 65 výstřelů a pak následovala retubace a zvětšení ráže z 211 mm, na 224 mm a pak na 238 mm. K střelbě použité projektily byly předdrážkované, tak aby zapadaly do drážek hlavně a jejich ráže vždy odpovídala zvětšujícím se mezerám ve vývrtu hlavně. Během výstřelu pod uhlem 55° střela vystoupala do stratosféry, konkretně do výše 40 až 42,3 km a pak obloukem asi po 3 minutách letu dopadla na cíl vzdálený 120 až 130 km. Při přípravě střelby brali počtáři v úvahu všechny okolní vlivy, včetně pootočení zeměkoule. K zkušební střelně došlo 20.11.1917 v Altenwalde-Cuxhavenu (53°48'00.00"N 08°39'00.00"E) u Severního moře a střílelo se podél Východofríských ostrovů.


V Paříži byl zaznamenán první dopad střely 21.03.1918 v 07:18 hodin. V střelbě se pokračovalo až do 08.08.1918, kdy byly zbraně rozmontovány a odvezeny do Německa.


Poznámka
Ač je tato zbraň zařazována mezi železniční dělostřelectvo, tak železnice sloužila pouze k přepravě do předem zbudovaných palebných postavení. Zdokumentováno je použití dvou děl a o třetí zbrani se tvrdí, že byla zničena výbuchem 25.03.1918 při kterém zemřelo 17 osob. Střelba na Paříž byla vedena z předem připravených palebných postavení. Nejméně tři postavení byla vybudována s kruhovým palebným rozsahem a zbývající dvě (tři ?) měla palebnou výseč 123°.


Němci během ústupu odvezli děla do říše a podle jakési spojenecké vyšetřovací komise je sešrotovali a také zničili výrobní dokumentaci. Díky nalezeným zápiskům profesora Fritze Rausenbergera, někteří badatelé nyní tvrdí, že v meziválečném období Kruppovi zaměstnanci ukryli nejméně jednu záložní hlaveň, kterou zamaskovali jako tovární komín. V třicátých letech tato hlaveň byla údajně použita při výrobě dalekonosného děla 21cm K.12(E).


Zdroje
cuxpedia.de
https://html2.free.fr/canons/canparis.htm
lvisingr.czweb.org
https://warspot.ru/634-parizhskaya-pushka-chast-i
https://warspot.ru/686-parizhskaya-pushka-chast-ii
https://wikivisually.com/wiki/Paris_Gun
https://www.firstworldwar.com/atoz/parisgun.htm
https://www.fl18.de/forum/thread/3603/
www.landships.info
www.landships.info
www.militaryfactory.com
cs.wikipedia.org
https://de.wikipedia.org/wiki/Paris-Gesch%C3%BCtz
web.archive.org

Pařížské dělo - Bokorys Pařížanky převzat ze serveru Aerei Militari Forum.

Bokorys Pařížanky převzat ze serveru Aerei Militari Forum.
URL : https://www.valka.cz/Parizske-delo-t8513#578733Verze : 11
MOD
Poznámka
Odkazy na zdroje jsou uvedeny výše, nebo v doprovodném textu.
Pařížské dělo - Oproti jiným zdrojům, jsou uvedené rozměry odlišné. Vyobrazení převzato z knihy: Paris Kanonen - The Paris Guns ..., ISBN 9783813203042

Oproti jiným zdrojům, jsou uvedené rozměry odlišné. Vyobrazení převzato z knihy: Paris Kanonen - The Paris Guns ..., ISBN 9783813203042
Pařížské dělo - Nákres znázorňující přechod mezi úseky drážkované a hladké hlavně, ISBN 9783813203042

Nákres znázorňující přechod mezi úseky drážkované a hladké hlavně, ISBN 9783813203042
Pařížské dělo - Nákres přechodu ... ISBN 9783813203042

Nákres přechodu ... ISBN 9783813203042
Pařížské dělo - Nákres střel převzatý z časopisu Modern Mechanics and Inventions, July 1930, strana 48.

Nákres střel převzatý z časopisu Modern Mechanics and Inventions, July 1930, strana 48.
Pařížské dělo - Rozměry střeliva. Vyobrazení převzato z Super Guns – Most formidable guns the modern world has seen, RDECOM 2014, ISBN neuvedeno, strana 21.

Rozměry střeliva. Vyobrazení převzato z Super Guns – Most formidable guns the modern world has seen, RDECOM 2014, ISBN neuvedeno, strana 21.
URL : https://www.valka.cz/Parizske-delo-t8513#578808Verze : 0
MOD
tady je taková malá fotka toho drobečka.
Pařížské dělo -


URL : https://www.valka.cz/Parizske-delo-t8513#34449Verze : 0
.
Pařížské dělo - Pařížské dělo, pravděpodobně rok 1917, střelnice Altenwalde, Dolní Sasko

Pařížské dělo, pravděpodobně rok 1917, střelnice Altenwalde, Dolní Sasko
Pařížské dělo - Montáž Pařížského děla, přibližně 1918

Montáž Pařížského děla, přibližně 1918
URL : https://www.valka.cz/Parizske-delo-t8513#681700Verze : 0
MOD