Main Menu
User Menu

Panovníci Spojeného kráľovstva Portugalska, Brazílie a Algarve

The monarchs of the United Kingdom of Portugal, Brazil and the Algarve

Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves (1815-1825)

16.12.1815, sa Portugalské kráľovstvo mení na Spojené kráľovstvo Portugalska, Brazílie a Algarve (anglicky United Kingdom of Portugal, Brazil and the Algarves, portugalsky Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves). Spojené kráľovstvo fakticky zaniklo 07.09.1822, keď jedna zo súčastí - Brazília vyhlásila nezávislosť ako Brazílske cisárstvo, ale právne existovalo až do 13.05.1825, keď došlo k uznaniu Brazílskej nezávislosti a k premenovaniu štátu na Portugalské kráľovstvo.16.12.1815-20.03.1816 Maria I
20.03.1816-07.02.1822 / 13.05.1825 Jan VI. (João VI)
URL : https://www.valka.cz/Panovnici-Spojeneho-kralovstva-Portugalska-Brazilie-a-Algarve-t84712#312003Verze : 0
MOD