Main Menu
User Menu

Pamětní medaile za křížové tažení proti komunismu

Medalia cruciada impotriva comunismului

     
Název:
Name:
Pamětní medaile za křížové tažení proti komunismu
Název v originále:
Original Name:
Medalia cruciada impotriva comunismului
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.04.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1944
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
KLIETMAN, Kurt Georg: Pour le Mérité und Tepferkeizsmedaille, Berlín 1966
KLIETMAN, Kurt Georg: Pfaleristik Rumanien, Berlín 1977


URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-krizove-tazeni-proti-komunismu-t85130#410266Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní medaile za křížové tažení proti komunismu
Název v originále:
Original Name:
Medalia cruciada impotriva comunismului
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.04.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1944
Komponenty:
Components:
Medaile se stuhou
Klenot:
Badge:
Mimo vojáků rumunské armády byla medaile udělovaná příslušníkům německých jednotek, dále dalším spojencům a to Maďarům, Italům, ale i příslušníkům Slovenské armády. Medaile se předávala v papírovém sáčku (viz obrázek). Medailí bylo uděleno více jak 500 000 kusů. První ražba pochází přímo z mincovního dvora v Bukurešti, ale medaile se razila i v Německu a Rakousku. Pro vojáky spojeneckých armád se udělovala bez štítů s označením bojiště. Pro rumunské vojáky byly zřízené štítky (bronzové případně postříbřené) s názvy bojišť 2. světové války.


Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
KLIETMAN, Kurt Georg: Pour le Mérité und Tepferkeizsmedaille, Berlín 1966
KLIETMAN, Kurt Georg: Pfaleristik Rumanien, Berlín 1977
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-krizove-tazeni-proti-komunismu-t85130#410267Verze : 0
.Tato medaile je mezi sběrateli známá i pod názvem Pamětní medaile za tažení proti SSSR 1941.


Medaili na návrh gen. Iona Antonescu založil mladý král Michal I. dne 1. dubna 1942. Medaile byla určená všem vojákům bez rozdílů hodnosti a postavení, kteří se zapojili do válečného dění po boku Německa. Je možno říci, že její založení a podmínky pro udělení jsou totožné se statutem německé Medaile za zimní tažení v letech 1941/42. (Medaile „Winterschlacht im Ostem 1941/1942-Ostmedaille)


Mimo vojáků rumunské armády byla medaile udělovaná příslušníkům německých jednotek, dále dalším spojencům a to Maďarům, Italům, ale i příslušníkům Slovenské armády. Medaile se předávala v papírovém sáčku (viz obrázek). Medailí bylo uděleno více jak 500 000 kusů. První ražba pochází přímo z mincovního dvora v Bukurešti, ale medaile se razila i v Německu a Rakousku. Pro vojáky spojeneckých armád se udělovala bez štítů s označením bojiště. Pro rumunské vojáky byly zřízené štítky (bronzové případně postříbřené) s názvy bojišť 2. světové války.


K medaili bylo možno udělit tyto štítky:


1. BUCOVINA
2. BASARABIA
3. DOBROGEA
4. NISTRU
5. ODESA
6. BUG
7. NIPRU
8. AZOV
9. CRIMEA
10. DONET
11. MAREA NEAGRU (Černé moře)
12. CAUCAZ
13. CALMUCIA
14. STALINGRAD


V našich sbírkách se tato medaile řadí mezi běžné medaile, ale v případě doplnění štítky jde o vzácnou a sběratelsky ceněnou medaili. Štítek STALINGARD patří mezi štítky raritní neb rumunská armáda vykrvácela a byla zničena na pláních u Stalingradu. Rumunští vojáci, vedení důstojníky, kteří ve své pýše dokázali obětovat své vojáky, bojovali statečně což potvrzuji i ruské prameny. Činy hrdinství prokazovali především v bojích o sporná území Besarábie a pobřeží Černého moře až k Sevastopolu. Po 23. září 1944, tedy kdy Rumunsko opouští svého spojence Německo a jeho satelity se opět statečně bijí za svého mladého krále s svobodu královského Rumunska, podílejí se na porážce Němců a Maďarů, osvobozují část Jugoslávie a podílejí se na osvobození Československa.
Literatura:
KLIETMAN, Kurt Georg: Pour le Mérité und Tepferkeizsmedaille, Berlín 1966
KLIETMAN, Kurt Georg: Pfaleristik Rumanien, Berlín 1977

Medaile ze soukromé spírky F.Krampery
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-krizove-tazeni-proti-komunismu-t85130#314321Verze : 0
Pro ilustraci. Německý voják, účastník tažení v zimně roku 1941-42 se svým Železným křížem II.třídy 1939. Dále na kapse stjenokroje je pěkně vidět "útočný odznak". Na rukávu pak štítek za Krym a co je důležité, zcela jasně vidíme i popisovanou rumunskou medaili, která slouží i jako důkaz udělování této zajímavé medaile Německým vojákům.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-krizove-tazeni-proti-komunismu-t85130#320039Verze : 0
Název
Name
Pamětní medaile za křížové tažení proti komunismu
-
Medalia cruciada impotriva comunismului
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Michal I., Rumunský
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-krizove-tazeni-proti-komunismu-t85130#588052Verze : 0
MOD