Main Menu
User Menu

Pamětní medaile národního odboje na Jadranu

Commemorative Medal of National Resistance on Adriatic

     
Název:
Name:
Pamětní medaile národního odboje na Jadranu
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile národního odboje na Jadranu
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, článek114, ČNS Hradec Králové 1979, 176 s.
URL CZ: https://www.valka.cz/Pametni-medaile-narodniho-odboje-na-Jadranu-t109685#387614Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Commemorative-Medal-of-National-Resistance-on-Adriatic-t109685#387614Version : 0
     
Název:
Name:
Pamětní medaile národního odboje na Jadranu
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile národního odboje na Jadranu
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:

Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, článek114, ČNS Hradec Králové 1979, 176 s.
URL CZ: https://www.valka.cz/Pametni-medaile-narodniho-odboje-na-Jadranu-t109685#387615Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Commemorative-Medal-of-National-Resistance-on-Adriatic-t109685#387615Version : 0
Pamětní medaile národního odboje na Jadranu
Tato medaile se také nemůže zařadit mezi klasické plukovní medaile, ale rozhodně jde o dekoraci, kterou můžeme či musíme řadit mezi medaile a odznaky vztahující se k I. národnímu odboji. I tato medaile byla založena v euforické době vítězství a osvobození, které po roce 1945 ovládlo "masu lidu" nejen v Československu. Medaile byla založena v roce 1948 v souvislosti s oslavami 30. výročí vzpoury námořníků v Kotoru a již slovo vzpoura je určující pro pochopení motivu námořníků, kdy ne všem šlo o národní uvědomění či dokonce socialistickou revoluci po vzoru bolševiků v Rusku. V roce 1948 se však slovo vzpoura a revoluce zalíbilo soudruhům, kteří se podobnou vzpourou dostávali k moci.
Medaile se předávala v papírové etuje s malou stužkou a potvrzujícím dekretem.
Poznámka:
Tato kategorie námořníků mezi válkami, ale i po válce se ne příliš zapojovala do oslav legionářů, pokud ano, vystupovali jako samostatná nezávislá skupina. Dokonce i po roce 1948 námořníci měli vždy své organizační jádro, nezávislé na legionářských
Zdroj
https://www.rosmus.cz/texty/rasch-frantisek.html
Edit JRT
URL CZ: https://www.valka.cz/Pametni-medaile-narodniho-odboje-na-Jadranu-t109685#387502Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Commemorative-Medal-of-National-Resistance-on-Adriatic-t109685#387502Version : 0
Název
Name
Pamětní medaile národního odboje na Jadranu
-
Pamětní medaile národního odboje na Jadranu
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL CZ: https://www.valka.cz/Pametni-medaile-narodniho-odboje-na-Jadranu-t109685#628130Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Commemorative-Medal-of-National-Resistance-on-Adriatic-t109685#628130Version : 0
MOD