Main Menu
User Menu

Pamětní medaile na válku 1915-1918

Commemorative Medal for War of 1915 - 1918

възпоменателнa медал за война 1915 -1918

     
Název:
Name:
Pamětní medaile na válku 1915-1918
Název v originále:
Original Name:
възпоменателнa медал за война 1915 -1918
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.12.1933
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff - THE ORDERS, MEDALS AND HISTORY OF THE KINGDOM OF BULGARIA, Rungsted Kyst 1982
Prof. Petko Pavlov - BULGARIAN ORDERS, MEDALS AND DECORATIONS, Sofia 2002
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-valku-1915-1918-t41090#570204Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile na válku 1915-1918
Název v originále:
Original Name:
възпоменателнa медал за война 1915 -1918
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.12.1933
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff - THE ORDERS, MEDALS AND HISTORY OF THE KINGDOM OF BULGARIA, Rungsted Kyst 1982
Prof. Petko Pavlov - BULGARIAN ORDERS, MEDALS AND DECORATIONS, Sofia 2002
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-valku-1915-1918-t41090#570205Verze : 0
MOD
Pamětní medaile na válku 1915-1918
(Vazpominatelni medali za voinite 1915-1918)
Pamětní medaile na válku 1915-1918 byla založena bulharským králem Borisem III. dne 9. prosince 1933, souběžně s pamětní medailí na balkánské války 1912-1913.
Medaile byla udělována žijícím bulharským účastníkům války stejně jako bulharským spojencům. S odlišným typem stuhy pak byla udělována civilistům, kteří na území Bulharska či v zahraničí aktivně podporovali jeho válečné snažení. Rodinní příslušníci mužů padlých v boji mohli obdržet medaili na třetím typu stuhy. V případě udělení medaile ženě ji obdržela na stuze poskládané do tvaru mašle. Celkem bylo uděleno cca 249 000 kusů pamětních medailí z čehož občané Bulharska obdrželi cca 50 000 kusů. Zbývajících 190 000 kusů bylo z větší části uděleno německým občanům. Medaile byly ponejvíce vyráběny na území Švýcarska a Německa a jen jejich malá část v samotném Bulharsku.
Stuha:
Medaile byla udělována na trojúhelníkové stuze šíře 38 mm jež svou barevnou kombinací rozlišovala jednotlivé typy medaile následujícím způsobem:
Medaile pro bojovníky: Červená stuha se 7 mm širokými bílými okrajovými pruhy jež jsou ve svém středu proťaty 3 mm širokými pruhy zelené barvy. Okrajové pruhy jsou na své vnější straně červeně začištěny.
Medaile pro civilní účastníky války: stuha shodná s medailí pro bojovníky, jen je ve středu stuhy doplněn pruh bílé barvy.
Medaile pro pozůstalé po frontových bojovnících: stuha shodná s medailí pro bojovníky, jen je ve středu stuhy doplněn pruh černé barvy.

Udílecí sáček a dekret:

Medaile byla dekorovanému předávána v udílením sáčku vyrobeném z červeného voskovaného papíru, společně s medailí pak obdržel i udílecí dekret o rozměrech 178 x 253 mm.
Ve většině zdrojů je uváděno, že udílení medailí bylo ukončeno dne 31.prosince 1939. Na přiloženém dekretu však můžete vidět datum udělení 18. srpna 1941.
Zdroje:
en.wikipedia.org
www.medal-medaille.com
vlastní sbírka

Pamětní medaile na válku 1915-1918 - Stuha medaile pro bojovníky

Stuha medaile pro bojovníky
Pamětní medaile na válku 1915-1918 - Stuha medaile pro civilní účastníky války

Stuha medaile pro civilní účastníky války
Pamětní medaile na válku 1915-1918 - Stuha medaile pro pozůstalé

Stuha medaile pro pozůstalé
Pamětní medaile na válku 1915-1918 - Udílecí dekret z 18. srpna 1941

Udílecí dekret z 18. srpna 1941
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-valku-1915-1918-t41090#294947Verze : 3
Pamětní Medaile na válku 1915-1918 byla před válkou vyráběna ve dvou variantách, lišících se tloušťkou. Kusy ražené v Německu mají tloušťku 2,8 mm a kusy ražené ve Švýcarsku mají tloušťku 3,6 mm.
Prameny: P.Pavlov, Bulharské řády a medaile, Sofie 2002
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-valku-1915-1918-t41090#306002Verze : 0
Pan kolega Ladis správně poukázal na dekret z roku 1941. Ražba se neomezila jen na výrobu v Německu či Bulharsku. Pro potřebu veteránů byla po roce 1938 ražena i ve Vídni. Medaile je velmi běžná a tak existuje i více výrobců jak v Rakousku tak i v Německu. Medaile byla nošená na polních sponách ještě při vzpomínkových a pamětních dnech 11.listopadu 1970 jsem zaregistroval poslední kladení věnců hrdinům, kde jsou staří páni dekorování i touto pamětní medaili. Po roce 1938-41 i na našem území si vojáci nejen německé národnosti tuto medaili objednali a nosili se svými dekoracemi, které získali v letech 1914-18. Variant této medaile je opravdu hodně a i přesto, že se jedná o bežnou pamětní dekoraci je zdařile výtvarně řešená. Situaci a historii této ražby velmi dobře popsal Princ Rommanof ve své knize, Řády a vyznamenání Bulharska.Prameny:
Prince Dimitri Romanoff: The Ordres,Medals and History oh the Kingdom of Bulgaria
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-valku-1915-1918-t41090#306004Verze : 0