Main Menu
User Menu
Reklama

Pamětní medaile na korunovaci Taisho

大礼記念章(大正)

     
Název:
Name:
Pamětní medaile na korunovaci Taisho
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
13.08.1915
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
James Peterson : Orders and Medals of Japan and Associated States, 3rd Edition, San Ramon 2000
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-korunovaci-Taisho-t125613#426274Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile na korunovaci Taisho
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
13.08.1915
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
James Peterson : Orders and Medals of Japan and Associated States, 3rd Edition, San Ramon 2000
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-korunovaci-Taisho-t125613#426275Verze : 0
MOD
Pamětní medaile k usednutí na císařský trůn 1915
Taisho Enthronement Commemorative Medal 1915


Císař Taišó (Jošihoto) byl v pořadí 123 císařem Japonska. Narodil se 31. srpna 1879 v Tokiu. V roce 1887 navštěvoval školu pro dětí z vyšších šlechtických vrstev společnosti. Roku 1893 ukončil studium střední školy. Dne 3. ledna 1888 byl prohlášen za korunního prince. V roce 1900 (25. května) se oženil. Celkem měl čtyři děti a syn Hirohito se později stal v pořadí 124. císařem Japonska.


Jošihoto je korunován císařem 30. června roku 1912. Jeho doba se nazývá TAIŠÓ. Na císařský trůn nastupuje (de facto) v lednu roku 1915.


Doba Taišó znamenala vzestup a rozkvět Japonska, ale i zapojení do války 1914-20. Japonsko se stává námořní velmoci. Získává Koreu, ostrov Formosu (Tajvan) a další zámořská území a ostrovy. Jeho zahraniční politika je aktivní, japonští diplomaté jsou zastoupeni od Turecka po Vatikán. To vše jsou úspěchy císařské doby Taišó.


Pamětní a čestná medaile císařské korunovace Taišó byla založena císařským ediktem číslo 154 ze dne 13. srpna 1915 při přípravě vlastních oslav, které byly uskutečněny dle předepsaného ceremoniálu v starobylém císařském hlavním městě KJOTO.


Medaile byla určená pro dvořany, vysoké úředníky, generalitu a důstojníky armády, námořnictva, kteří se ceremoniálu v Kjoto zúčastnili a dále pro všechny pozvané na bankety a oslavy, které probíhali v celé zemi v dalších městech Japonska. Medaile byla udělena i nižších úředníkům, kteří organizačně zabezpečovali tyto oslavy, nebo kteří se jich z titulu své funkce či služebního zařazení zúčastnili.


Tato vkusná medaile, která měla opět předepsaný průměr 30 mm byla pečlivě ražena ve stříbře.


Na přední straně nacházíme pozlacenou chryzantému (symbol japonského císařství) dále jsou ve střední části zkřížené větvičky mandarinky a sakury. Nacházíme zde nápis (hieroglyf) BANZAJ což je starobylý vznešený pozdrav.


Na zadní straně medaile je ve čtyřech liniích rozložen nápis (v překladu):


PAMĚTNÍ MEDAILE V ČEST PAMÁTKY A CEREMONIÁLU NASTOUPENÍ NA CÍSAŘSKÝ TRŮN 11 MĚSÍC 4 ROKU TAIŠÓ (Leden 1915)


Rozlišujeme tři typy ražby této medaile, které se však liší jen nepatrně v písmu, rozložení lístků, tyto detaily však dokáže rozlišit zkušený japonský sběratel či orientalista.


Stuha je široká 37 mm, základní bílé barvy s 2 mm červenými pruhy, které jsou 3 mm od kraje (viz obrázek). Stuhy jsou zhotoveny jednak z hedvábí, ale některé exempláře jsou na tkaných látkových jemných stuhách. V případě udělení medaile dámě, byla dekorace zavěšena na stuhu složenou do mašle.


Literatura:
O. N. Rozanov: Japonsko, historie ve vyznamenáních. Moskva 2001Poznámka:
Překlady hieroglyfů jsou vždy jen překladem pro nás pochopitelného významu. V přesném překladu je název vznešený a podstatně košatější, ale pro nás mnohdy těžko pochopitelný.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-korunovaci-Taisho-t125613#328782Verze : 0
Korunovace Taisho, medaile pro ženy.Prameny:
James W. Peterson, Orders and Medals of Japan and Associated States. Third Edition, San Ramon 2000
Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-korunovaci-Taisho-t125613#376272Verze : 0
MOD
Korunovace Taisho, medaile pro ženy, udělovací krabička.Prameny:
James W. Peterson, Orders and Medals of Japan and Associated States. Third Edition, San Ramon 2000
Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-korunovaci-Taisho-t125613#376273Verze : 0
MOD
Korunovace Taisho, udělovací doklad.Prameny:
James W. Peterson, Orders and Medals of Japan and Associated States. Third Edition, San Ramon 2000
Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-korunovaci-Taisho-t125613#376274Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamětní medaile na korunovaci Taisho
Taisho Enthronement Commemorative medal
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Akijama, Jošifuru
DD.MM.RRRR Nagumo, Čúiči
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-korunovaci-Taisho-t125613#654258Verze : 0
MOD