Main Menu
User Menu

Padákový odborník letectva 1992 - slovenský typ

     
Název:
Name:
Padákový odborník letectva - slovenský typ
Název v originále:
Original Name:
Padákový odborník letectva - slovenský typ
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1992
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1993
Struktura:
Structure:
Inštruktor 250 seskokov
Majster 350 seskokov
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Príručka pre zberateľov - Ján Bartko - "Československé, slovenské a české vojenské výsadkové odznaky "/1944 - 2004/
URL : https://www.valka.cz/Padakovy-odbornik-letectva-1992-slovensky-typ-t127075#430429Verze : 0
     
Název:
Name:
Padákový odborník letectva - slovenský typ - Inštruktor
Název v originále:
Original Name:
Padákový odborník letectva - slovenský typ - Inštruktor
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.19 92 1992
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1992
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Foto c.i. František

Padákový odborník letectva 1992 - slovenský typ - Odznak pro pracovní uniformu

Odznak pro pracovní uniformu
URL : https://www.valka.cz/Padakovy-odbornik-letectva-1992-slovensky-typ-t127075#430471Verze : 0
     
Název:
Name:
Padákový odborník letectva - slovenský typ - Majster
Název v originále:
Original Name:
Padákový odborník letectva - slovenský typ - Majster
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1992
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1993
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Foto c.i. František

Padákový odborník letectva 1992 - slovenský typ - Odznak pro pracovní uniformu

Odznak pro pracovní uniformu
URL : https://www.valka.cz/Padakovy-odbornik-letectva-1992-slovensky-typ-t127075#430472Verze : 0
Padákový odborník letectva vzor 1992 bol v tomto type udeľovaný len na slovensku, napriek tomu, že až do jeho zrušenia k 1.1.1993 neboli vydané smernice pre jeho udeľovanie.


Stupeň INŠTRUKTOR mohol získať padákový odborník letectva po absolvovaný najmenej 250 zoskokov s rôznou náročnosťou.


Stupeň MAJSTER mohol získať nositeľ stupňa "Inštruktor" po absolvovaní najmenej 350 zoskokov.


Odznak tvorí padák okrídlený symbolickými krídlami ktorý je položený na podložku kopírujúcu približne tvar symbolu. Kopula padáka je biela v jej strede je umiestnený slovenský štátny znak. Šnúry padáka, symbolické krídla a obruba odznaku sú pozlátené.
Biely okraj znamená stupeň INŠTRUKTOR.
Zlatý okraj znamená stupeň MAJSTER


Odznaky sú razené zo žltého kovu, zapínanie je na skrutku. Zadná časť je plochá bez označenia.
Rozmery odznaku sú 69,5 x 59 mm.


Odznak s modrým farebným poľom sa používal na slávnostné uniformy.
Odznak s čiernym farebným poľom sa používal na pracovné uniformy.Zdroj: Príručka pre zberateľov - Ján Bartko - "Československé, slovenské a české vojenské výsadkové odznaky "/1944 - 2004/
Foto: Archív autora
URL : https://www.valka.cz/Padakovy-odbornik-letectva-1992-slovensky-typ-t127075#430176Verze : 0
.
Padákový odborník letectva 1992 - slovenský typ - Stupeň Inštruktor
S modrým farebným poľom pre slávnostné uniformy.
Biele okraje odznaku

Stupeň "Inštruktor"
S modrým farebným poľom pre slávnostné uniformy.
Biele okraje odznaku

Padákový odborník letectva 1992 - slovenský typ - Stupeň Majster
S modrým farebným poľom pre slávnostné uniformy. Zlaté okraje odznaku.

Stupeň "Majster"
S modrým farebným poľom pre slávnostné uniformy. Zlaté okraje odznaku.

URL : https://www.valka.cz/Padakovy-odbornik-letectva-1992-slovensky-typ-t127075#430178Verze : 0
.
Padákový odborník letectva 1992 - slovenský typ - Stupeň Inštruktor
S čiernym farebným poľom na pracovné uniformy.
Biele okraje odznaku.

Stupeň "Inštruktor"
S čiernym farebným poľom na pracovné uniformy.
Biele okraje odznaku.

Padákový odborník letectva 1992 - slovenský typ - Stupeň Majster
S čiernym farebným poľom na pracovné uniformy.
Zlaté okraje odznaku.

Stupeň "Majster"
S čiernym farebným poľom na pracovné uniformy.
Zlaté okraje odznaku.

URL : https://www.valka.cz/Padakovy-odbornik-letectva-1992-slovensky-typ-t127075#430179Verze : 0