Main Menu
User Menu

POL - Moždíř ráže 310 mm

Moždíř ráže 310 mm


V roce 1936 se Poláci rozhodli vyzbrojit 12 moždíři, které by mohly útočit na nové pevnostní stavby německé armády. Vybrána byla konstrukce Rakušana Edmunda Rögla. V roce 1937 se rozhodlo o spolupráci se švádskou firmou Bofors, která měla vyrábět konstrukšně náročnější současti děla (např. hlaveň a uložení děla), zbytek by dodávaly polské firmy. Ale po anektaci Rakouska Rögl za nevyjasněných okolností umírá, čímž se velmi spošťují práce na moždíři.


První zkoušky moždíře byly prováděny na zkušebním polygonu Boforse s těmito výsledky. Moždíř má rozptyl 43 m dálkových a 14 m do šířka. Dostřel moždíře byl 14 000 m. Na jaře 1939 byl moždíř převezen do Waršavi a odtud na polygon do Modlina za účelem porovnání s moždířem r. 220mm. Ukázalo se že moždíř probíjí strop o tl. 1,7 m. Další zkoušky týkající se mototrakce ukázaly že dělostřelecký tahač C7P je málo výkonný. Pro přepravu 1 moždíře, obsluhy a munice bylo potřeba 10 tahačů C7P.


K předání celkové zprávy o moždíři mělo dojít 1.9.1939.TTD:
Ráže: 310 mm
Hmotnost v bojové pozici: 30,10 tun
Hmotnost granátu: 417 kg ( trhavina 32 kg)
Délka hlavně: 4 740 mm
Úsťová rychlost: 450m/s
Dostřel: 14 000 m
Obsluha: 19 osob
Čas sestavení a rozložení: 2,5 hodiny
URL : https://www.valka.cz/POL-Mozdir-raze-310-mm-t35045#127602Verze : 0
foto
POL - Moždíř ráže 310 mm -


URL : https://www.valka.cz/POL-Mozdir-raze-310-mm-t35045#127605Verze : 0