Main Menu
User Menu

POL - Dudek (šifrátor)

Zariadenie DUDEK je elektronický šifrátor/dešifrátor ktorý umožňuje on line šifrovanie a dešifrovanie dát prenášaných v ďalekopisnom kóde MTA-2 (5 bitový). 3ifrový kľúč je na 5-stopej diernej páske, ktorá sa používa iba jeden krát, ide o jednorázovu šifru, čo je jednou z podmienok prakticky nerozbitného šifrovania. Šifrovať aj odšifrovávať bolo možné v priamom režime pripojenia ďalekopisu, alebo čo bolo rýchlejšie, otvorený text bol naperforovaný na pásku a proces prebiehal strojovou rýchlosťou. Výstupom bol text zaznamenaný na ďalekopise alebo znovu na diernej páske. Pripojiť bolo možné ľubovolný ďalekopis s rýchlosťami 50, 75, 100 Bd.


Zdroj: vlastná zbierka
POL - Dudek (šifrátor) - Zariadenie je iba vzhľadové, bez interných elektronických obvodov

Zariadenie je iba vzhľadové, bez interných elektronických obvodov
URL : https://www.valka.cz/POL-Dudek-sifrator-t106479#380165Verze : 0
MOD