Main Menu
User Menu

Ozbrojené sily Indie [1947- ]

Indian Armed Forces / Bharatiya Shashastra Senaen

Ozbrojené sily Indie / Indian Armed ForcesIndické ozbrojené sily sú ozbrojené sily Indickej republiky (do roku 1950 Indická Unie). Hlavnými zložkami Indických ozbrojených síl sú pozemné sily (Indická armáda), vzdušné sily (Indické vzdušné sily) a námorníctvo (Indické námorníctvo). Okrem týchto troch zložiek sú v štruktúre Ozbrojených síl Indie zaradené polovojenské zložky - Assámski strelci v podriadenosti Ministerstva vnútra, Špeciálne pohraničné sily v zodpovednosti spravodajských služieb a Indická pobrežná stráž spadajúca pod velenie Námorníctva. Špecifickú úlohu v rámci Indických ozbrojených síl plní Veliteľstvo Strategických síl (vytvorené v roku 2003), zodpovedné najmä za jadrovú výzbroj.
Ozbrojené sily Indie vznikli v roku 1947 transformáciou Indických súčastí vtedajšej Britskej indickej armády a Kráľovského indického námorníctva.
Vrchným veliteľom Indických ozbrojených síl je prezident republiky a politicky sú riadené prostredníctvom Ministerstva obrany. Jednotlivé sily (pozemné sily, letectvo a námorníctvo) sú riadené príslušnými štábmi (Štáb pozemných síl, Štáb vzdušných síl a Štáb námorníctva). Náčelníci štábov síl tvoria Zbor náčelníkov štábov. Okrem týchto troch štábov existujú ešte 2 spoločné veliteľstvá, ktoré zabezpečujú velenie vybraným útvarom a zväzkom síl – Veliteľstvo strategických síl a Veliteľstvo Andamanských a Nikobarských ostrovov.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Armed_Forces
https://www.bharat-rakshak.com/
URL : https://www.valka.cz/Ozbrojene-sily-Indie-1947-t167128#502534Verze : 1
MOD