Main Menu
User Menu

Osobní eskorta Jeho císařského Veličenstva [1811-1917]

Собственный Его Императорского Величества Конвой

     
Název:
Name:
Osobní eskorta Jeho císařského Veličenstva
Originální název:
Original Name:
Собственный Его Императорского Величества Конвой
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.05.1811
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
12.04.1917
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR -
Dislokace:
Deployed:
30.05.1811-12.04.1917 Carskoje Selo /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.10.1867-12.04.1917 1. kubáňská setnina Osobní eskorty Jeho císařského Veličenstva
DD.10.1867-12.04.1917 2. kubáňská setnina Osobní eskorty Jeho císařského Veličenstva
DD.10.1867-12.04.1917 3. terská setnina Osobní eskorty Jeho císařského Veličenstva
DD.12.1881-12.04.1917 4. terská setnina Osobní eskorty Jeho císařského Veličenstva
DD.02.1915-12.04.1917 5. smíšená setnina Osobní eskorty Jeho císařského Veličenstva
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:Note: 17.03.1917 byla jednotka přejmenována na "Eskortu Vrchního velitele"
Svátek jednotky - 17.10. - Den Sv. Jerofjeje
Datumy jsou dle Gregoriánského kalendáře
Zdroje:
Sources:
https://regiment.ru/
https://ru.wikipedia.org


URL : https://www.valka.cz/Osobni-eskorta-Jeho-cisarskeho-Velicenstva-1811-1917-t118097#406794Verze : 0
MOD
Vznikol v roku 1811 ako kozácky pluk osovnej ocrany ruských cárov a ich rodín. V boji sa prvýkrát osvedčil v bitke národov pri Lipsku v roku 1813, keď francúzska jazda prenikla až k miestu, odkiaľ pozorovali bitku ruský cár, rakúsky cisár a pruský kráľ. Útok Francúzsov odrazil osobný gardový kozácky pluk spoločne s dvoma stotinami kavkazských kozákov. Po porážke Napoleona došlo k reorganizácii útvaru osobnej ochrany ruského cára. Nová jednotka sa skladala z dvoch stotín kubáňskych, dvoch stotín terských kozákov a polstotiny, tvorenej vojakmi z muslimských národov Kaukazu. V čase vojny bol pluk posilnený piatou, zmiešanou stotinou. Konvoj sprevádzal cára pri všetkých verejných i súkromných príležitostiach. Jeho príslušníkov vyberal staničný snem a prednosť dostávali chudobní kozáci a siroty. Po skončení služobnej doby mohol kozák od pluku odísť s 2000 rubľami úspor a založiť si hospodárstvo, alebo mohol zostať v pluku ako ďalejslúžiaci. V čase februárovej revolúcie bola jednotka rozdelená. Časť bola v Mogileve, kde bol práve cár na vrchnom veliteľstve a druhá časť bola v Cárskom Sele, trvalom sídle cárskej rodiny. Zmiešaná postotina vykonávala službu v Kyjeve, na dvore cárovny-vdovy. Svoje ústredné kasárne mal pluk v Petrohrade, v ulici Špalernaja, blízko sídla Štátnej dumy. Sovietska literatúra často preberala názor, že vojaci tohto pluku sa pridali k revolúcii. Vychádzala tak zo skutočnosti, že jednou z delegácií, ktoré takmer neustále prichádzali prejaviť svoju podporu Štátnej dume bola aj delegácia kozákov z kasární. Tí však prišli protestovať proti tomu, že davy na uliciach napádajú ich dôstojníkov. Mnohí z kozáckych dôstojníkov museli pod tlakom udalostí utiecť prezlečení za vojakov do Cárskeho Sela, kde však už tiež prebiehala revolúcia. Už 28. feburára obkľúčili vojaci s červenými zástavami a revolučnými kokardami na uniformách sídlo cárskej rodiny - Alexandrovský palác. Ten bol bránený dvoma stotinami konvoja, dvoma rotami zmiešaného pluku a palácovou políciou. K incidentom však nedošlo. Cr Mikuláš II. sa 8. marca zriekol trónu a už na druhý deň vrchný veliteľ ruských branných síl , generála M.V. Alexejev premenoval pluk na Konvoj vrchného veliteľa a nariadil odstrániť nárameníky s cárskymi iniciálami. Konvoj bol dislokovaný v Mogileve, no často sa dostával do zrážok s revolučnými armádnymi útvarmi a tak bol rozkazom generála Alexejeva rozpustený a odoslaný na územie Kubáňskeho vojska.


AUSKÝ S. A.: Kozáci. Academia, Praha 1999. ISBN 80-200-0766-0, s. 83-84.
URL : https://www.valka.cz/Osobni-eskorta-Jeho-cisarskeho-Velicenstva-1811-1917-t118097#209353Verze : 0