Main Menu
User Menu

Opevněný prostor

Opevnený priestor

OPEVNĚNÝ PROSTOR


zvlášť ženijně vybudované pásmo terénu, předem připravené k dlouhodobé úporné obraně. Základem obrany jsou zpravidla trvalá opevňovací zařízení, polní obranné objekty a značně rozvětvená síť mohutných zátarasů jak před předním okrajem, tak i v hloubce, s předem připraveným systémem zejména bočních a nastražených paleb.


Opevněný prostor mohou bránit speciální pevnostní útvary /jednotky/ samostatně nebo v součinností a dalšími vojsky. Hlavním určením opevněného prostoru je přehražení nejdůležitějšího operačního směru.

Zdroj:
Vševojsková operační a taktická terminologie: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Opevneny-prostor-t140994#457612Verze : 0
MOD