Oka, Arata

Arata Oka / 岡新
     
Příjmení:
Surname:
Oka Oka
Jméno:
Given Name:
Arata Arata
Jméno v originále:
Original Name:
岡新 / おか・あらた
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
viceadmirál Vice Admiral
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.07.1890 Tokio /
16.07.1890 Tokyo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.03.1958 ?, Tokio
23.03.1958 ?, Tokyo
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: Strážní okres Osaka
velitel: 3. Jižní expediční flotila
Commander: Osaka Guard District
Commander: 3rd Southern Expeditionary Fleet
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.niehorster.org
homepage2.nifty.com
navalhistory.flixco.info
https://ja.wikipedia.org/wiki/岡新
URL : https://www.valka.cz/Oka-Arata-t188306#547121 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Oka Oka
Jméno:
Given Name:
Arata Arata
Jméno v originále:
Original Name:
岡新 / おか・あらた
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.12.1914-DD.MM.RRRR Základný kurz Torpedová škola
26.05.1915-DD.MM.RRRR Základný kurz, Strelecká škola
01.12.1918-DD.MM.RRRR Pokračujúci kurz, Strelecká škola
01.12.1922-DD.MM.RRRR Námorné kolégium A kurz
01.12.1914-DD.MM.RRRR Torpedo School Basic Course
26.05.1915-DD.MM.RRRR Gunnery School Basic Course
01.12.1918-DD.MM.RRRR Gunnery School Advanced Course
01.12.1922-DD.MM.RRRR Naval College A-Course
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
17.07.1912 námorný praporčík
01.12.1913 podporučík
13.12.1915 mladší poručík
01.12.1918 poručík
01.12.1924 korvetní kapitán
10.12.1928 fregatní kapitán
01.12.1932 námořní kapitán
15.11.1938 kontradmirál
01.12.1942 viceadmirál
17.07.1912 Midshipman
01.12.1913 Sublieutenant
13.12.1915 Lieutenant junior grade
01.12.1918 Lieutenant
01.12.1924 Lieutenant Commander
10.12.1928 Commander
01.12.1932 Captain
15.11.1938 Rear Admiral
01.12.1942 Vice Admiral
Průběh vojenské služby:
Military Career:
17.07.1912-01.05.1913 člen posádky Adzuma
01.05.1913-19.02.1914 člen posádky Kawachi
19.02.1914-15.08.1914 pridelený k Torpedovej škole
15.08.1914-13.12.1915 pridelený k Námornému generálnemu štábu
13.12.1915-17.02.1916 pridelený k Torpedovej škole
17.02.1916-01.12.1917 člen posádky Haruna
01.12.1917-25.01.1918 člen posádky Ise
25.01.1918-01.12.1919 člen posádky Hyuga
01.12.1919-18.09.1920 velitel oddelenia Hyuga
18.09.1920-10.11.1921 velitel oddelenia Kuma
10.11.1921-01.12.1924 Adjutant 3. flotila
10.11.1921-01.12.1924 štábny dôstojník 3. flotila
01.12.1924-01.12.1925 zástupca hlavného strelca, Hyuga
01.12.1924-01.12.1925 velitel oddelenia Hyuga
01.12.1925-01.05.1927 Resident v UK
01.05.1927-01.05.1928 Asistent Attache v UK
01.05.1927-01.05.1928 supervisor pre výzbroj Námorného velitelstva pre výstavbu
25.07.1928-01.11.1931 pridelený k Námornému generálnemu štábu
25.07.1928-01.08.1928 pridelený k Ministertvu námorníctva
01.08.1928-08.10.1931 Adjutant Ministertvo námorníctva
08.10.1931-01.11.1931 Kancelária námorných záležitostí, Ministertvo námorníctva
12.09.1931-DD.MM.RRRR účastník Ženevskej konferenicie
01.11.1931-02.09.1935 vojenský atašé v UK
01.11.1931-02.09.1935 hlavý suprevisor pre konštrukciu a výzbroj Námorného velitelstva pre výstavbu
15.11.1935-10.11.1936 veliaci dôstojník Kiso
10.11.1936-16.11.1936 pridelený k Námornému generálnemu štábu
10.11.1936-16.11.1936 pridelený k Ministertvu námorníctva
16.11.1936-25.10.1937 Inšpektor pre vládu
25.10.1937-01.12.1937 Inšpektor pre plánovaciu agntúru
01.12.1937-01.09.1938 veliaci dôstojník Izumo
01.09.1938-15.11.1939 náčelník štábu 4. flotila
15.11.1939-01.12.1940 náčelník štábu Námornáho okresu Yokosuka
01.12.1940-01.11.1941 Kancelária námorných záležitostí Ministertva námorníctva
01.12.1940-10.10.1941 pridelený k Institutu výskumu totální války
10.10.1941-01.11.1941 poverený náčelník Institutu výskumu totální války
01.11.1941-15.11.1941 štáb Čínska oblastná flotila
15.11.1941-20.08.1943 Shanghai Resident
20.08.1943-20.09.1943 pridelený k Námornému generálnemu štábu
20.09.1943-15.08.1944 velitel 3. južnej expedičnej flotily
15.08.1944-01.11.1944 pridelený k Námornému generálnemu štábu
01.11.1944-15.11.1945 velitel Osaka strážneho okresu
15.11.1945-30.11.1945 pridelený k Ministerstvu námorníctva
30.11.1945-DD.MM.RRRR výslužba
17.07.1912-01.05.1913 Crew, Adzuma
01.05.1913-19.02.1914 Crew, Kawachi
19.02.1914-15.08.1914 Attached to Torpedo School
15.08.1914-13.12.1915 Attached to Naval General Staff
13.12.1915-17.02.1916 Attached to Torpedo School
17.02.1916-01.12.1917 Crew, Haruna
01.12.1917-25.01.1918 Crew, Ise
25.01.1918-01.12.1919 Crew, Hyuga
01.12.1919-18.09.1920 Division Commander Hyuga
18.09.1920-10.11.1921 Division Commander Kuma
10.11.1921-01.12.1924 Adjutant 3rd Fleet
10.11.1921-01.12.1924 Staff Officer 3rd Fleet
01.12.1924-01.12.1925 Vice Chief Gunner, Hyuga
01.12.1924-01.12.1925 Division Commander Hyuga
01.12.1925-01.05.1927 Resident in UK
01.05.1927-01.05.1928 Assistant Attache, UK
01.05.1927-01.05.1928 Supervisor for Ordnance Naval Shipbuilding Command
25.07.1928-01.11.1931 Attached to Naval General Staff
25.07.1928-01.08.1928 Attached to Navy Ministry
01.08.1928-08.10.1931 Adjutant Navy Ministry
08.10.1931-01.11.1931 Bureau of Naval Affairs, Navy Ministry
12.09.1931-DD.MM.RRRR Attendant to Plenipotentiary, Geneva Conference
01.11.1931-02.09.1935 Military Attache to UK
01.11.1931-02.09.1935 Chief Supervisor for Construction and Ordnance, Naval Shipbuilding Command
15.11.1935-10.11.1936 Commanding Officer Kiso
10.11.1936-16.11.1936 Attached to Naval General Staff
10.11.1936-16.11.1936 Attached to Ministry of Navy
16.11.1936-25.10.1937 Inspector, Cabinet
25.10.1937-01.12.1937 Inspector, Planning Agency
01.12.1937-01.09.1938 Commanding Officer Izumo
01.09.1938-15.11.1939 Chief of Staff 4th Fleet
15.11.1939-01.12.1940 Chief of Staff Yokosuka Naval District
01.12.1940-01.11.1941 Bureau of Naval Affairs Ministry of Navy
01.12.1940-10.10.1941 Attached to Total Warfare Research Institute
10.10.1941-01.11.1941 Acting Head of Total Warfare Research Institute
01.11.1941-15.11.1941 Staff China Area Fleet
15.11.1941-20.08.1943 Shanghai Resident
20.08.1943-20.09.1943 Attached to Naval General Staff
20.09.1943-15.08.1944 3rd Southern Expeditionary Fleet Commander
15.08.1944-01.11.1944 Attached to Naval General Staff
01.11.1944-15.11.1945 Osaka Guard District Commander
15.11.1945-30.11.1945 Attached to Navy Ministry
30.11.1945-DD.MM.RRRR Retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.niehorster.org
homepage2.nifty.com
navalhistory.flixco.info
https://ja.wikipedia.org/wiki/岡新
URL : https://www.valka.cz/Oka-Arata-t188306#547123 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více