Main Menu
User Menu

Odznaky vlastenecké - letecká sekce

Patriotika

Odznaky vlastenecké – letecká sekce
Patriotika


Rakousko-Uhersko prokázalo, že letadla a jejich nasazení sehrálo svoji pozitivní roli jednak v tažení proti Rusku. Každý z nás však zná hrdinství našich pilotů prokazované po roce 1915 na Italské frontě a nesmírnou statečnost příslušníků leteckých útvarů a jednotek při obraně přístavu a Rakousko-Uherské floty. Bez dlouhé diskuze bychom zde mohli využít prostor pro tyto zajímavé odznaky, které byli opět nošeny na čapkách vojáků, ale i na civilním oděvu občanů, kteří formou příspěvku (zakoupení odznaku) takto své vojáky podporovalo jednak finančně, ale i morálně.
Odznaky  vlastenecké - letecká  sekce - Tento typ odznaku byl opatřen jednoduchou sponou k upevnění odznaku na oděv , ale z praktického hlediska si vojáci prorážejí dirky k upevnění ( přiští ) odznaku na polní čepice.

Tento typ odznaku byl opatřen jednoduchou sponou k upevnění odznaku na oděv , ale z praktického hlediska si vojáci prorážejí dirky k upevnění ( přiští ) odznaku na polní čepice.
URL : https://www.valka.cz/Odznaky-vlastenecke-letecka-sekce-t90229#337510Verze : 0
Tento velmi zajímavý , pečlivě ražený odznak se mezi sběrateli běžně , ale nepřesně vydáván za odznak leteckých mechaniků . Dovolím si citaci z orig. prodejního katalogu :


K.K. Österr. Flugtechnischer Verein – Unter allerhöchstem Protektoráte . AE vergoldet ( zlacená bronz ) . mit Knopflochlasche


Zadní strana :
Herst Marke : A . Rubinstein , Wien VII . Tragespuren .Odznak patří mezi vzácné , byť neoficielní odznaky , upomínají na průkopníky letectva .


Prameny :
H.D. RAUCH -katalog 29 . července 2005 . Vídeň
URL : https://www.valka.cz/Odznaky-vlastenecke-letecka-sekce-t90229#337517Verze : 0
Letecké odznaky zde předvedené jsou vlastenecké , ale pokud na nich nacházíme např. číslo oddílu či jiné upřesnění , považujeme je za tak zvané odznaky čestné či pamětní , více známe pod názvem " Čepicové odznaky " . Odznaky je asi zbytečně popisovat , neb samy jsou dostatečně popisné svým námětem a leteckým motivem I když nemůžeme hovořit o klasickém faleristickém materiálu , každý takový odznak je pro sběratele velkým potěšením .
URL : https://www.valka.cz/Odznaky-vlastenecke-letecka-sekce-t90229#337717Verze : 0
V úvodní části těchto letecký pamětních a vzpomínkových odznaku je i odznak , který je mnohdy popisován jako pamětní odznak našich stihačů . Jistě nepřesné , ale pro nás sběratele milé.


Zde je však odznak našeho pilota hauptmana Otty Jindry , pilota , který se s 9 potvrzenými sestřely řadí mei RU pilotní esa . Odznak je vyroben se zlatá a je evidentní z nápisu na zadní straně komu odznak patřil.


V současné době je tento odznak v soukromé sbírce .


Poznámka :
O Životě a boji tohoto pilota se dočtete zde na :
URL : https://www.valka.cz/Odznaky-vlastenecke-letecka-sekce-t90229#337834Verze : 0
Další krásné, zajímavé , ale bohužel i ne levné odznaky ( viz obrázek )
URL : https://www.valka.cz/Odznaky-vlastenecke-letecka-sekce-t90229#337972Verze : 0
Tento pamětní pohár s leteckou tematikou je zhotoven ze stříbra o ryzosti 800/100 . Celková váha poháru je 165 g . Výška poháru 100 mm .
URL : https://www.valka.cz/Odznaky-vlastenecke-letecka-sekce-t90229#338479Verze : 0
Ukázka dalších vlasteneckých ( čestných ) odznaků je z jedné české faleristické sbírky .
URL : https://www.valka.cz/Odznaky-vlastenecke-letecka-sekce-t90229#338734Verze : 0
Pro doplnění několik další odznaků s leteckou tématikou .
URL : https://www.valka.cz/Odznaky-vlastenecke-letecka-sekce-t90229#371610Verze : 0