Main Menu
User Menu

Odznak za zranění 1918

Wound Badge 1918

Verwundetenabzeichen 1918

     
Název:
Name:
Odznak za zranění 1918
Název v originále:
Original Name:
Verwundetenabzeichen 1918
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.03.1918
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Černý
Stříbrný
Zlatý
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Odznak-za-zraneni-1918-t224341#624322Verze : 0
     
Název:
Name:
Odznak za zranění 1918 zlatý
Název v originále:
Original Name:
Verwundetenabzeichen 1918 in Gold
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.03.1918
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- Nositel byl zraněn pět a vícekrát v boji nebo při leteckém náletu
- Nositel utrpěl velmi těžké zranění s trvalými následky nebo byl zmrzačen při plnění povinností (úplná slepota, trvalé poškození mozku, „ztráta mužství“)
Zdroje:
Sources:
www.warrelics.eu
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Odznak-za-zraneni-1918-t224341#624323Verze : 6
     
Název:
Name:
Odznak za zranění 1918 stříbrný
Název v originále:
Original Name:
Verwundetenabzeichen 1918 in Silber
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.03.1918
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- Nositel byl zraněn třikrát až čtyřikrát v boji nebo při leteckém náletu
- Nositel utrpěl těžké zranění s trvalými následky během plnění povinností (ztráta končetiny, částečná ztráta sluchu, znetvoření obličeje, poškození mozku)
Zdroje:
Sources:
militaryantiquesmuseum.com
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Odznak-za-zraneni-1918-t224341#624324Verze : 3
     
Název:
Name:
Odznak za zranění 1918 černý
Název v originále:
Original Name:
Verwundetenabzeichen 1918 in Schwarz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.03.1918
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- Nositel byl zraněn jednou až dvakrát v boji nebo při leteckém náletu
- Nositel utrpěl omrzliny během plnění povinností
Zdroje:
Sources:
www.wehrmacht-awards.com
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Odznak-za-zraneni-1918-t224341#624325Verze : 2
Název
Name
Odznak za zranění 1918 zlatý
Wound Badge 1918 Gold
Verwundetenabzeichen 1918 in Gold
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.05.1918 Buckler, Julius
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Odznak-za-zraneni-1918-t224341#626176Verze : 0
MOD
Název
Name
Odznak za zranění 1918 černý
Wound Badge 1918 Black
Verwundetenabzeichen 1918 in Schwarz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
20.08.1918 - Hirt, Rudolf
21.08.1918 - Kaegler, Walther
DD.MM.1918 Gussmann, Siegfried
DD.MM.1918 - Knopff, Fritz
DD.MM.1918 Näther, Max
DD.MM.1918 von Richthofen, Manfred Albrecht
18.01.1919 - Keller, Karl
DD.MM.RRRR Beckhardt, Fritz
DD.MM.RRRR Bäntsch, Alfred
DD.MM.RRRR Schäfer, Karl Emil
DD.MM.RRRR von Bergmann, Walter
DD.MM.RRRR - von Bismarck, Kurt
DD.MM.RRRR von Ribbentrop, Joachim
Celkem : 13
URL : https://www.valka.cz/Odznak-za-zraneni-1918-t224341#626178Verze : 0
MOD