Main Menu
User Menu

Odznak špecialistu letectva a PVO pilot a letovod

Odznak špecialistu letectva a PVO pilot a letovod


V Ozbrojených silách SR sú zavedené aj triednostné odznaky u niektorých špeciálnych druhov vojsk.


Troma druhmi odznakov sú aj Odznak špecialistu letectva a PVO - pilot /letovod - lietajúci, letovod - nelietajúci/


Každý typ má tri triedy:


1. trieda - zlatý veniec
2. trieda - strieborný veniec
3. trieda - bronzový veniecTvar odznaku je u všetkých typov rovnaký a triedi sa iba podľa prevedenia orla:

Odznak špecialistu letectva a PVO - pilot - zlatý orol


Odznak špecialistu letectva a PVO - letovod - lietajúci - strieborný orol


Odznak špecialistu letectva a PVO - letovod - nelietajúci - bronzový orol
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-letectva-a-PVO-pilot-a-letovod-t41947#164880Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-letectva-a-PVO-pilot-a-letovod-t41947#164880Version : 0
Odznak špecialistu letectva a PVO - pilot


1. trieda - zlatý orol - zlatý veniec /prvý obrázok/


2. trieda - zlatý orol - strieborný veniec /druhý obrázok/


3. trieda - zlatý orol - bronzový veniec /tretí obrázok/
Odznak špecialistu letectva a PVO pilot a letovod - web.army.sk

web.army.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-letectva-a-PVO-pilot-a-letovod-t41947#164882Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-letectva-a-PVO-pilot-a-letovod-t41947#164882Version : 0
Odznak špecialistu letectva a PVO - letovod - lietajúci


1. trieda - strieborný orol - zlatý veniec / prvý obrázok /


2. trieda - strieborný orol - strieborný veniec / druhý obrázok /


3. trieda - strieborný orol - bronzový veniec / tretí obrázok /
Odznak špecialistu letectva a PVO pilot a letovod - web.army.sk

web.army.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-letectva-a-PVO-pilot-a-letovod-t41947#164883Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-letectva-a-PVO-pilot-a-letovod-t41947#164883Version : 0
Odznak špecialistu letectva a PVO - letovod - nelietajúci


1. trieda - bronzový orol - zlatý veniec / prvý obrázok /


2. trieda - bronzový orol - strieborný veniec / druhý obrázok /


3. trieda - bronzový orol - bronzový veniec / tretí obrázok /
Odznak špecialistu letectva a PVO pilot a letovod - web.army.sk

web.army.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-letectva-a-PVO-pilot-a-letovod-t41947#164886Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-letectva-a-PVO-pilot-a-letovod-t41947#164886Version : 0
Pilot 2. trieda - podmienky udeľovania odznaku.


Udeľuje sa nositeľom odznaku 3. triedy po splnení podmienok stanovených predpisom.
Rozlíšenie -patinovaný strieborný veniec, orol pozlátený lesklý.
Na reverznej strane je vyrazené matričné číslo.
Na uniformu sa pripína pomocou skrutky a matice a dvoch pripínacích nožičiek umiestnených v hornej zúženej časti venca.
Rozmer: výška venca 46 mm, šírka venca 40 mm, rozpätie krídiel 64 mm.


Zdroj: Jozef Veselovský - pomôcka pre zberateľov - Československé a Slovenské odznaky letectva /1918 - 2005/
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-letectva-a-PVO-pilot-a-letovod-t41947#427697Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-letectva-a-PVO-pilot-a-letovod-t41947#427697Version : 0
Pilot 3. trieda - podmienky udeľovania odznaku.


Udeľuje sa absolventom vysokej školy letectva v odbore pilotnom, po splnení podmienok stanovených predpisom.
Rozlíšenie - veniec matný bronz, orol pozlátený lesklý.
Na reverznej strane je vyrazené matričné číslo.
Na uniformu sa pripína pomocou skrutky a matice a dvoch pripínacích nožičiek umiestnených v hornej zúženej časti venca.
Rozmer: výška venca 46 mm, šírka venca 40 mm, rozpätie krídiel 64 mm.


Zdroj: Jozef Veselovský - pomôcka pre zberateľov - Československé a Slovenské odznaky letectva /1918 - 2005/
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-letectva-a-PVO-pilot-a-letovod-t41947#427698Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-letectva-a-PVO-pilot-a-letovod-t41947#427698Version : 0
Letovod lietajúci 1. trieda - podmienky udeľovania odznaku.


Udeľuje sa nositeľom odznaku 2. triedy po splnení podmienok stanovených "Osnovou prípravy letovodov VS a NS".
Rozlíšenie - veniec pozlátený lesklý, orol patinovaný strieborný.
Na reverznej strane je vyrazené matričné číslo.
Na uniformu sa pripína pomocou skrutky a matice a dvoch pripínacích nožičiek umiestnených v hornej zúženej časti venca.
Rozmer: výška venca 46 mm, šírka venca 40 mm, rozpätie krídiel 64 mm.


Zdroj: Jozef Veselovský - pomôcka pre zberateľov - Československé a Slovenské odznaky letectva /1918 - 2005/
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-letectva-a-PVO-pilot-a-letovod-t41947#427700Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-letectva-a-PVO-pilot-a-letovod-t41947#427700Version : 0
Letovod lietajúci 2. trieda - podmienky udeľovania odznaku.


Udeľuje sa nositeľom odznaku 3. po splnení podmienok stanovených "Osnovou prípravy letovodov VS a NS".
Rozlíšenie - veniec a orol, patinovaný strieborný.
Na reverznej strane je vyrazené matričné číslo.
Na uniformu sa pripína pomocou skrutky a matice a dvoch pripínacích nožičiek umiestnených v hornej zúženej časti venca.
Rozmer: výška venca 46 mm, šírka venca 40 mm, rozpätie krídiel 64 mm.


Zdroj: Jozef Veselovský - pomôcka pre zberateľov - Československé a Slovenské odznaky letectva /1918 - 2005/
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-letectva-a-PVO-pilot-a-letovod-t41947#427702Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-letectva-a-PVO-pilot-a-letovod-t41947#427702Version : 0
Letovod lietajúci 3. trieda - podmienky udeľovania odznaku.


Udeľuje sa absolventom vysokej školy letectva v odbore letovod s hodnotením "výborne".
Rozlíšenie - veniec matný bronz, orol patinový strieborný.
Na reverznej strane je vyrazené matričné číslo.
Na uniformu sa pripína pomocou skrutky a matice a dvoch pripínacích nožičiek umiestnených v hornej zúženej časti venca.
Rozmer: výška venca 46 mm, šírka venca 40 mm, rozpätie krídiel 64 mm.


Zdroj: Jozef Veselovský - pomôcka pre zberateľov - Československé a Slovenské odznaky letectva /1918 - 2005/
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-letectva-a-PVO-pilot-a-letovod-t41947#427703Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-letectva-a-PVO-pilot-a-letovod-t41947#427703Version : 0
Letovod nelietajúci 1. trieda - podmienky udeľovania odznaku.


Udeľuje sa riadicim letovej prevádzky. držiteľom odznaku "Letovod 2. triedy" po 2 rokoch výkonu služby na stanovišti riadenia letovej prevádzky.
Rozlíšenie - veniec pozlátený, lesklý, orol matný bronz.
Na reverznej strane je vyrazené matričné číslo.
Na uniformu sa pripína pomocou skrutky a matice a dvoch pripínacích nožičiek umiestnených v hornej zúženej časti venca.
Rozmer: výška venca 46 mm, šírka venca 40 mm, rozpätie krídiel 64 mm.


Zdroj: Jozef Veselovský - pomôcka pre zberateľov - Československé a Slovenské odznaky letectva /1918 - 2005/
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-letectva-a-PVO-pilot-a-letovod-t41947#427736Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-letectva-a-PVO-pilot-a-letovod-t41947#427736Version : 0
Letovod nelietajúci 2. trieda - podmienky udeľovania odznaku.


Udeľuje sa riadicim letovej prevádzky. držiteľom odznaku "Letovod 3. triedy" po 1 roku výkonu služby na stanovišti riadenia letovej prevádzky.
Rozlíšenie - veniec patinovaný, strieborný, orol matný bronz.
Na reverznej strane je vyrazené matričné číslo.
Na uniformu sa pripína pomocou skrutky a matice a dvoch pripínacích nožičiek umiestnených v hornej zúženej časti venca.
Rozmer: výška venca 46 mm, šírka venca 40 mm, rozpätie krídiel 64 mm.


Zdroj: Jozef Veselovský - pomôcka pre zberateľov - Československé a Slovenské odznaky letectva /1918 - 2005/
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-letectva-a-PVO-pilot-a-letovod-t41947#427737Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-letectva-a-PVO-pilot-a-letovod-t41947#427737Version : 0
Letovod nelietajúci 3. trieda - podmienky udeľovania odznaku.


Udeľuje sa riadicim letovej prevádzky po absolvovaní vysokej školy leteckej alebo inej so zameraním na riadenie letovej prevádzky po úspešnom skončení s hodnotením "výborne".
V prípade ukončenia štúdia s výsledkom horším ako "výborne", sa doba u SRL, RL a letovodov na SRLP predlžuje o rok výkonu služby na stanovišti RLP.
Rozlíšenie - veniec a orol matný bronz.
Na reverznej strane je vyrazené matričné číslo.
Na uniformu sa pripína pomocou skrutky a matice a dvoch pripínacích nožičiek umiestnených v hornej zúženej časti venca.
Rozmer: výška venca 46 mm, šírka venca 40 mm, rozpätie krídiel 64 mm.


Zdroj: Jozef Veselovský - pomôcka pre zberateľov - Československé a Slovenské odznaky letectva /1918 - 2005/
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-letectva-a-PVO-pilot-a-letovod-t41947#427739Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-letectva-a-PVO-pilot-a-letovod-t41947#427739Version : 0
Pilot 1. trieda - podmienky udeľovania odznaku.


Udeľuje sa nositeľom odznaku 2. triedy po splnení podmienok stanovených predpisom.
Rozlíšenie - veniec a orol pozlátený lesklý.
Na reverznej strane je vyrazené matričné číslo.
Na uniformu sa pripína pomocou skrutky a matice a dvoch pripínacích nožičiek umiestnených v hornej zúženej časti venca.
Rozmer: výška venca 46 mm, šírka venca 40 mm, rozpätie krídiel 64 mm.


Zdroj: Jozef Veselovský - pomôcka pre zberateľov - Československé a Slovenské odznaky letectva /1918 - 2005/
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-letectva-a-PVO-pilot-a-letovod-t41947#427742Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-letectva-a-PVO-pilot-a-letovod-t41947#427742Version : 0