Main Menu
User Menu

Odznak pre poddôstojníkov – najlepší poddôstojník

Odznak pre poddôstojníkov – najlepší poddôstojník
bol zriadený výnosom MO SR z 9.12.2008, príloha č. 4. Typovo patrí k triednostným odznakom ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Nečlení sa na typy.


Zdroj: Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 9. decembra 2008 č. SEOPMVL-97-172//2008-OdL., ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných náležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových náležitostí a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov In: Vestník MO SR, č. 102/2008 z 10.12.2008
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-pre-poddostojnikov-najlepsi-poddostojnik-t79412#291579Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-pre-poddostojnikov-najlepsi-poddostojnik-t79412#291579Version : 0
Podmienky udelenia vojenského odznaku
najlepší poddôstojník ozbrojených síl Slovenskej republiky


Vojenský odznak najlepší poddôstojník ozbrojených síl Slovenskej republiky možno udeliť profesionálnemu vojakovi hodnostnej kategórie poddôstojníkov v rámci ozbrojených síl Slovenskej republiky.


Vojenský odznak najlepší poddôstojník ozbrojených síl Slovenskej republiky sa udeľuje každoročne na základe výsledkov výberu najlepšieho poddôstojníka ozbrojených síl Slovenskej republiky v súlade s Programom výberu najlepších vojakov výcvikového roka z hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov.


Vojenský odznak udeľuje náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky na návrh hlavného poddôstojníka ozbrojených síl Slovenskej republiky.


Vojenský odznak sa udeľuje písomným vojenským rozkazom.


Pri udelení vojenského odznaku sa zároveň odovzdá doklad o jeho udelení. Vzor dokladu o udelení vojenského odznaku je uvedený v prílohe č. 2.


Zdroj:
- archív autora
- Služobný predpis z xx.xx.2008 o zriadení vojenských odznakov,
- Vestník MO SR, č. 102/2008 z 10.12.2008,
Odznak pre poddôstojníkov – najlepší poddôstojník - Odznak najlepší poddôstojník ozbrojených síl Slovenskej republiky

Odznak najlepší poddôstojník ozbrojených síl Slovenskej republiky
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-pre-poddostojnikov-najlepsi-poddostojnik-t79412#291605Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-pre-poddostojnikov-najlepsi-poddostojnik-t79412#291605Version : 0
Doklad o udelení vojenského odznaku
Najlepší poddôstojník ozbrojených síl Slovenskej republikyZdroj:
- archív autora,
- Služobný predpis z xx.xx.2008 o zriadení vojenských odznakov,
- Vestník MO SR, č. 102/2008 z 10.12.2008,
Odznak pre poddôstojníkov – najlepší poddôstojník - Doklad o udelení vojenského odznaku 
Najlepší poddôstojník ozbrojených síl Slovenskej republiky        
(vzor)

Doklad o udelení vojenského odznaku
Najlepší poddôstojník ozbrojených síl Slovenskej republiky
(vzor)

URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-pre-poddostojnikov-najlepsi-poddostojnik-t79412#291607Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-pre-poddostojnikov-najlepsi-poddostojnik-t79412#291607Version : 0