Main Menu
User Menu

Odznak Grenadýrského ženijního praporu Jeho carské Výsosti Velkoknížete Petra Nikolájeviče

Знак Гренадерского саперного батальона Его Императорского Высочества Великого Князя Петра Николаевича.

     
Název:
Name:
Odznak Grenadýrského ženijního praporu Jeho carské Výsosti Velkoknížete Petra Nikolájeviče
Název v originále:
Original Name:
Знак Гренадерского саперного батальона Его Императорского Высочества Великого Князя Петра Николаевича.
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.04.4911
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Grenadyrskeho-zenijniho-praporu-Jeho-carske-Vysosti-Velkoknizete-Petra-Nikolajevice-t116739#403720Verze : 0
Odznak Grenadýrského ženijního praporu Jeho carské Výsosti Velkoknížete Petra Nikolájeviče
Знак Гренадерского саперного батальона Его Императорского Высочества Великого Князя Петра Николаевича.
Badge of the Grenadier Sapper Batallion of fis Imperiál
Highness Grand Duke Peter Nikolaevich


Odznak byl založen dne 27. dubna roku 1911.


Popis odznaku:


Carský dvouhlavý korunovaný orel se opírá o štít. Na křídlech orla jsou monogramy carů:
- Pavla I.
- Nikolaje II.


Na hrudi orla je heraldický znak města Moskvy (Moskevský štít). Na štítě jsou zkřížené ženijní sekery na kterých je hořící granát jako symbol grenadýrské jednotky.Na tomto granátu je monogram velkoknížete Petra Nikolajeviče.


Odznak má celkový rozměr 49x45 mm. Výrobek firmy Eduard («Эдуардъ»). Váha 16,74 g. Odznak je velmi vzácný..
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Grenadyrskeho-zenijniho-praporu-Jeho-carske-Vysosti-Velkoknizete-Petra-Nikolajevice-t116739#403721Verze : 0