Main Menu
User Menu

Odznak Důstojnické jezdecké školy

Знак Офицерской кавалерийской школы

     
Název:
Name:
Odznak Důstojnické jezdecké školy
Název v originále:
Original Name:
Знак Офицерской кавалерийской школы
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.04.1909
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Odznak pro úspěšné absolventy školy v jediném stupni
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
S. Andolensko: Čestné odznaky Ruské armády. Paříž 1966
edit cimbal
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Dustojnicke-jezdecke-skoly-t106207#379471Verze : 0
Důstojnická jezdecká škola
Ecoles Superieurs Kavalerie


Z absolventů této specializované školy, kterou můžeme nazvat "jezdeckým učilištěm" se rekrutovali mladí důstojníci do základních funkcí jezdeckých jednotek dragounů, husarů i hulánů. Subalterní důstojníci kozáckých jednotek se připravovali ve svých specializovaných učilištích. V prvních letech války jezdecké jednotky prokázali kvalitní výcvik, v přímém boji se svoji odvahou a nasazením vyrovnali německým i rakousko-uherským jednotkám.


Popis odznaku:
Absolventský odznak je vyroben ze stříbra. Na složené kovové stuze, která je převýšená carskou korunou je položen carský "nikolájevský" orel s rozevřenými křídly. Orel v pařátech drží střely. Kovová stuha je v dolní části odznaku převázaná mašli na které jsou reliéfní písmena (azbuka): O. K. Š. - Důstojnická jezdecká škola.


Orel je položený na zkřížených šavlích (kozácká šaška, dragounský palaš a klasická šavle). Písmena a další detaily jsou zlacené – viz obrázek.


Odznak v originálu patří mezi odznaky vzácné a hledané.


Edit JRT
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Dustojnicke-jezdecke-skoly-t106207#379472Verze : 0
     
Název:
Name:
Jubielni odznak Jezdecké důstojnické školy
Název v originále:
Original Name:
Офицерская Кавалерийская Школа. Юублейный знак
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.04.1909
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Jubielní odznak pro důstojníky
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
С. Андоленко: Нагрудные знаки русcкoй армии.Паpиж 1966 г.
Serge Andolenko-Robert Werich. Badges of Imperiál Russia. Washington D.C. 2007
Е.Н.Шевалева : Каталог Отечественных орденов, медалей и нагрудных знаков .
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Dustojnicke-jezdecke-skoly-t106207#383642Verze : 0
Jubielni odznak Jezdecké důstojnické školy
Офицерская Кавалерийская Школа. Юублейный знак
Ecoles Superieurs id. Jubilé
Officers Cavalry School Jugilee Badge


Jubielní odznak Důstojnické jezdecké školy byl založen dne 27. dubna roku 1909 .


Popis odznaku :


Černě smaltovaný štít se zlatými okraji je obtočen zlatou kovovou páskou, která má ve svém středu červeně smaltovaný proužek. Na této stuze je nadpis (vlevo) :


Учебный Кавалерийский Ескадрон- ( Školní nebo výcviková jezdecká eskadrona )


Vpravo : Образцовый Кавалерийский полк ( Příkladný nebo ukázkový jezdecký regiment)


Tento popsaný štít je převýšený černým, tak zvaným Pavlovským orlem, který má ve svém středu červeně smaltovaný štítek. V ploše černě smaltovaného štítku jsou položeny monogramy cara Alexandra I. a Nikolaje II. Dále zde jsou zkřížené chladné zbraně ruské jízdy ( šaška, palaš, šavle ). Tento popsaný odznak je položený na zlatý půlvěnec z listů vavřínu a dubu .


V dolní části odznaku je zlatý štítek na kterém je červeně smaltovaný letopočet : „ 1809 – 1909 „ .
Nad tímto letopočtem, na zlaté pásce s červeným pruhem je nápis :


Офицерская Кавалерийск. Школа- ( Důstojnická jezdecká škola )


Odznak je vyroben ze zlata ( uvádí pouze ruská literatura ) jde o silně zlacený obecný kov ( uvádí Werlich ), nelze vyloučit, že exempláře pro vysoké důstojníky a generály byli vyrobeny ze žlutého a červeného zlata .
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Dustojnicke-jezdecke-skoly-t106207#383643Verze : 0