Main Menu
User Menu

Ocskay, Ladislav

Ladislav Ocskay z OčkovaNarodil sa v roku 1680. Študoval u jezuitov v Trnave. Ako 15. ročný sa stal členom husárského pluku grófa Pálffy. Zúčastňoval sa na bojoch Eugena Savojského. V roku 1703 sa pripojil k Františkovi II. Rákoczimu a onedlho bol povýšený do hodnosti generála. Prezývali ho aj Rákocziho blesk. Bojoval na čele Rákocziho armády proti labancom. Počet vojakov, ktorým Ocskay velil bol 6000.


Dňa 29.8.1709 sa pri obci Preseľany odohrala veľká bitka medzi kurucmi a labancami. Kuruci sídlili v Tábore pri Belinciach a labanci pri Preseľanoch. Kurucom velil Ocskay a labancom gróf Karol Pálffy. Ocskay sa pridal k labancom a kuruci mu za túto zradu prisľúbili pomstu. Túto pomstu mal vykonať novozámocký kapitán Adam Jávorka. Ten sa dozvedel, že Ocskay sa zdržiava vo Vrbovom na panstve Révayovcov a preoblečený za žobráka sa Jávorka vkradol do kaštieľa. Tam vyzvedel, kedy sa Ocskay bude vracať do Ocskova. V noci Ocskaya zajal a predviedol pred kuruckú armádu. 2.1.1710 prišli do Nových Zámkov a tam zasadal aj súd, ktorý mal súdiť Ocskaya. Dostal trest smrti napichnutím na kôl. No nakoniec mu dali miernejší trest no tiež trest smrti. Smrť sťatím hlavy. Poprava sa konala 3.1.1710 v Nových Zámkoch.Zdroj: Historická revue č.11/2005
Ocskay, Ladislav - Erb rodu Ocskay de Ocska
Zdroj:http://www.csaladfakutatas.hu/images/Ocskay.gif

Erb rodu Ocskay de Ocska
Zdroj:http://www.csaladfakutatas.hu/images/Ocskay.gif

URL : https://www.valka.cz/Ocskay-Ladislav-t66678#236156Verze : 0