Main Menu
User Menu

Objekt operačního významu

Objekt operačného významu

OBJEKT OPERAČNÍHO VÝZNAMU


místo, předmět, stavba nebo zařízení politického, vojenského nebo hospodářského významu; jeho ovládnutí, blokování, zničení nebo zatarasení rozhodujícím způsobem ovlivní časově i prostorově průběh, popřípadě i výsledek operace.

Zdroj:
Vševojsková operační a taktická terminologie: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Objekt-operacniho-vyznamu-t140770#457061Verze : 0
MOD