Main Menu
User Menu

>> Nošení kompletní uniformy - přestupek?

Vážení přátelé,
na fóru Sraz červen 2004 forum.valka.cz
jsem nastolil v souvislosti s Bahny 2004 problematiku nošení uniforem, nebo jejich součástí těmi, kdo nejsou vojáky, nebo příslušníky ozbrojených sborů.
Rozhořela se živá diskuze, kterou uťal Dav s tím, že je off topic.
Já jsem napsal dotaz na Ministerstvo obrany se žádostí o odborné stanovisko věcného gestora.


Dneska mi toto stanovisko došlo mailem, bohužel poměrně pozdě, takže jsem nestačil udělat zpštný dotaz na poskytnutý telefonický kontakt zpracovatele (předpokládám, že nikoli na podepsaného brigádního generála)..


Proč že se chci ptát?
Představte si, že mi internetem pošlou dvoustránkové odborné stanovisko, přičemž na každé straně nahoře a dole (uprostřed záhlaví a zápatí) se stkví tučný nápis velkými písmeny: PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU !


Podotýkám, že jde o interní označení materiálů, které v klafikaci NATO znamená stupeň utajení "Not clasified" a v ČR je užíván pro materiály, které nejsou určeny ke zveřejnění - jsou vyjmuty z působnosti zákona o právu na informace.


Tak já teď nevím: platí to i pro mne, když jde o stupeň ochrany informací, neuvedený v zákoně o utajovaných skutečnostech, ale v interní normě, pro mne nezávazné, neboť nejsem "služebník" ?


Ačkoliv jsem měl původně v úmyslu "šoupnout sem" text dopisu tak, jak mi došel, udělám kompromis a dám sem podstatný "vejcuc", který sice obsáhne vše důležité, ale nikoli identifikační údaje. Snad se tak "vlk nažere a ňadro zůstane celé".
URL : https://www.valka.cz/Noseni-kompletni-uniformy-prestupek-t13614#49880Verze : 0
Takže: podstatný výpis závazného stanoviska MO ČR:


"Nošení vojenských stejnokrojů je mimo jiných právních předpisů upraveno v zákoně č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/1999 Sb.“), zákoně č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 221/1999 Sb.“), vyhlášce Ministerstva obrany č. 257/1999 Sb., kterou se stanoví zobrazení vojenského znaku, národního rozlišovacího znaku a znaku Hradní stráže, způsob označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (dále jen „vyhláška č. 257/1999 Sb.“), služebním předpisem Všeob-P-47 Stejnokrojový předpis (dále jen „Všeob-P-47“) a v Metodických pokynech k realizaci nového systému vystrojování vojáků profesionálů AČR a vojáků působících v zahraničních misích č.j. 800050/68/2003-2784-SMM doplněných o 1. doplněk k Metodickým pokynům č.j. 50050-30/2004-3818 s účinností od 1.3.2004 (dále jen „Metodické pokyny“).


Z § 2 odst. 8 zákona č. 219/1999 Sb. vyplývá, že vojenský stejnokroj tvoří součástky vojenské výstroje určené pro jednotné vystrojení ozbrojených sil, které jsou charakterizovány barvou, střihem, odznaky a rukávovými znaky. Ozbrojené síly tvoří vojáci v činné službě a vojáci mimo činnou službu. Příslušníky ozbrojených sil nejsou občanští zaměstnanci.


Dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 257/1999 Sb. je vojenský stejnokroj tvořen výstrojními součástkami určenými pro jednotné vystrojení vojáků. Z čl. 1 Všeob-P-47 vyplývá, že stejnokroj má tyto znaky: odznak na čepici a hodnostní označení, rukávové znaky, domovenky a rozlišovací znaky a stejnokrojové knoflíky. Je zřejmé, že vojenský stejnokroj je vojenským stejnokrojem i v případě, že nemá hodnostní označení, ale splňuje vyjmenované náležitosti.
Nošení vojenského stejnokroje nebo takových částí stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zaměnitelné na veřejném místě osobou, která není příslušníkem ozbrojených sil, je přestupkem proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy dle § 21 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.


Služební orgán může dle § 31 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb. a čl. 94-97 RMO č. 36/2002 Věstníku Průběh služby vojáků z povolání, ve znění pozdějších doplňků povolit vojákům mimo činnou službu a dalším osobám, kterým zanikla branná povinnost a vykonávali služební poměr vojáka z povolání nejméně 10 let a 5 let, jestliže sloužili v zahraničí nejméně šest měsíců, nošení služebního stejnokroje při slavnostních příležitostech. Koncerty vojenských hudeb jsou nepochybně slavnostní příležitostí. Další vystrojování však tito vojáci provádějí na své náklady.


Přítomnost civilních osob, které nemají oprávnění nosit vojenskou uniformu na Dni pozemního vojska – BAHNA 2004 zřejmě v některých případech naplňovala formální znaky přestupku proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy § 21 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Přestupku by se ovšem dopouštěli pouze v případě, kdyby nosili vojenský stejnokroj, který by byl s úplným stejnokrojem zaměnitelný. Z výkladu ustanovení § 21 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že vojenským stejnokrojem je oděv mající znaky uvedené v citovaných právních předpisech a jedná se jak o vojenský stejnokroj Armády České republiky, tak o vojenský stejnokroj ozbrojených sil cizího státu, který je v užívání.


Ke spáchání přestupku je však nutné naplnit nejen formální stránku přestupku – znaky přestupku uvedené v zákoně, ale i materiální stránku přestupku, což znamená, že předmětné jednání musí porušovat případně ohrožovat zájem společnosti.
V případě nošení vojenských stejnokrojů na Dni pozemního vojska – BAHNA 2004 nebyla zřejmě naplněna materiální stránka přestupku.
Samotné stanovy občanského sdružení neopravňují k nošení vojenského stejnokroje ani členy KVH.
Vzhledem k tomu, že s nošením vojenského stejnokroje jsou spojeny povinnosti a práva, která vyplývají jak z mezinárodních, tak z vnitrostátních právních norem, je právní ochrana nošení vojenského stejnokroje poskytovaná zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů zcela v souladu se zájmy ČR. "
Konec citátu.


Já dodám, že tento přestupek může být spáchán pouze úmyslně, nestačí zavinění z nedbalosti.


(2) Přestupek je spáchán úmyslně, jestliže pachatel
a) chtěl svým jednáním porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem nebo
b) věděl, že svým jednáním může ohrozit zájem chráněný zákonem, a pro případ, že jej poruší nebo ohrozí, byl s tím srozuměn.


(3) Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel podle okolností a svých osobních poměrů povinen.


Chráněným zájmem je zde spolehlivé rozlišení příslušníků armády, nebo ozbrojených sborů (vybavenými pravomocemi, jimiž ostatní občané nedisponují) od těchto ostatních občanů.


V původních příspěvcích (viz link nahoře) jsem zmiňoval nebezpečí "falešných policistů", kteří již provedli několik loupežných přepadení (kamiony, převoz peněz z banky atd.). Nedokážu si představit obdobně nebezpečné zneužití vojenských maskáčů.


Snad toto bude postačovat k vysvětlení mého "dloubnutí".
URL : https://www.valka.cz/Noseni-kompletni-uniformy-prestupek-t13614#49886Verze : 0
já bych k tomu měl taky jednu věc: řešili jsme s klukama ve škole jak je to, když někdo nosí třeba uniformu SS nebo RA nebo čehokoliv jiného (samozřejmě bez výložek, znaků, hodností a dalších propriet nutných k tomu aby byla uniforma úplná)...kolik neodborníků pozná že je to pouze "černé kvádro" a ne regulerní uniforma? to by se ale pak muselo zakázat i nošení uniforem SNB a těch je přece všude dost...


prosím o případné smazání či přesunutí, jelikož neuvádím žádná fakta...
URL : https://www.valka.cz/Noseni-kompletni-uniformy-prestupek-t13614#227145Verze : 0

Citace - ypres.bass :

já bych k tomu měl taky jednu věc: řešili jsme s klukama ve škole jak je to, když někdo nosí třeba uniformu SS nebo RA nebo čehokoliv jiného (samozřejmě bez výložek, znaků, hodností a dalších propriet nutných k tomu aby byla uniforma úplná)...kolik neodborníků pozná že je to pouze "černé kvádro" a ne regulerní uniforma? to by se ale pak muselo zakázat i nošení uniforem SNB a těch je přece všude dost...


prosím o případné smazání či přesunutí, jelikož neuvádím žádná fakta...Myslím, že tu je reč vyslovene o nosení súčastných uniforiem a cielom zákona je v tomto prípade zamedzenie ich zneužitia. Na druhej strane by nosenie uniformy SS na verejnosti porušovalo iný zákon, v prípade ktorého je jej kompletnosť či nekompletnosť úplne irelevantná....
URL : https://www.valka.cz/Noseni-kompletni-uniformy-prestupek-t13614#227190Verze : 0
No ono nosenie kompletnej uniformy prináša aj iné riziká. Mne ako dozornému VT priniesli vojenský policajti vojaka v maskáčoch opitého do bezvedomia. Tak sme mu poskytli zdravotnícku pomoc a "ubytovanie" v cele. No keď sa ráno prebral z delíria tak nám vysvetlil, že má modrú knižku. No jednoducho išiel na hríby s kamarátmi, opil sa a zaspal na zastávke autobusu.
URL : https://www.valka.cz/Noseni-kompletni-uniformy-prestupek-t13614#227203Verze : 0
...to sme my vojaci:strava a byt zdarma...


Keď som nastúpil na VSOŠ v Liptovskom Mikuláši v 1987,tak nám jeden major povedal,že máme "právo a zároveň povinnosť nosiť uniformu"...dosť nás to vtedy pobavilo. A keď sme potom v treťom ročníku dostali nové vychádzkové uniformy,tak ma pri prvom opušťáku na Hlavnej ulici v Košiciach trikrát zastavili policajti,ktorým sa nepozdávala tá hnedá košeľa a rukávový znak...s uniformami bolo vždy husto.
URL : https://www.valka.cz/Noseni-kompletni-uniformy-prestupek-t13614#227239Verze : 0
Tu je dôležité to čo je uvedené v druhom príspevku - Z § 2 odst. 8 zákona č. 219/1999 Sb. vyplývá, že vojenský stejnokroj tvoří součástky vojenské výstroje určené pro jednotné vystrojení ozbrojených sil, které jsou charakterizovány barvou, střihem, odznaky a rukávovými znaky - takže ak máš uniformu už vyradenú z výzbroje (to znamená že nemôže dôjsť k zámene s príslušníkom v činnej službe), tak jej nosenie nie je protizákonné (to sa týka napr. uniforiem ZNB, alebo starých uniforiem vz.60). Samozrejme, uniforma nemôže porušovať iné zákony, hlavne zákony postihujúce propagáciu fašizmu..... A to je myslím prípad uniformy SS. Ale na Slovensku máme myslím precedens - uniformy Slovenskej pospolitosti, nápadne pripomínajúce gardistické uniformy z druhej sveovej vojny.... A nič sa ich nositeľom nestalo.....
URL : https://www.valka.cz/Noseni-kompletni-uniformy-prestupek-t13614#227241Verze : 0
MOD