Národní akademie obrany [2004-2008]

National Defence Academy
Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika
     
Název:
Name:
Národní akademie obrany National Defence Academy
Originální název:
Original Name:
Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.2004
Předchůdce:
Predecessor:
Vojenská akadémie Military Academy
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.2008
Nástupce:
Successor:
Akadémia ozbrojených síl Academy of Armed Forces
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.2004-15.01.2006 Sekce lidských zdrojů
15.01.2006-01.09.2008 Sekce obranné politiky, mezinárodních vztahů a legislatívy
01.09.2004-15.01.2006 Section of Human Resources
15.01.2006-01.09.2008 Section of Defence Politic, International Relations and Legislative
Dislokace:
Deployed:
01.09.2004-01.09.2008 Liptovský Mikuláš, Demänovské kasárny

Velitel:
Commander:
01.09.2004-10.08.2007 Regula, Mikuláš (Brigádny generál)
17.09.2007-01.12.2007 Áč, Marián (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.11.1994-31.03.2000 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
01.09.2004-31.08.2008 Veliteľstvo a štáb NAO
01.09.2004-31.08.2008 Centrum kariérneho rozvoja
01.09.2004-31.08.2008 Správa majetku a logistiky
01.09.2004-31.08.2008 Školské jednotky
01.09.2004-31.08.2008 Headquarters and Staff of NDA
01.09.2004-31.08.2008 Career Development Center
01.09.2004-31.08.2008 Property Management and Logistics
01.09.2004-31.08.2008 School Units
Čestný název:
Honorary Name:
01.09.2004-31.08.2008 Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika
01.09.2004-31.08.2008 Natonal Defence Academy of Marshal Andrej Hadik
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Čestný názov škola získala priamo zákonom 455/2004 Z.z. -
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6,www.vojenstvi.cz, ISSN : 1802-1514, archív autora
URL : https://www.valka.cz/Narodni-akademie-obrany-2004-2008-t66586#293981 Verze : 1
Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika


Vznik: 01.09.2004 zrušením Vojenskej akadémie Liptovský Mikuláš na základe zákona NR SR č. 455/2004 Z.z. zo dňa 30.06.2004. Čestný názov získala po významnom vojvodcovi, maršálovi Andrejovi Hadikovi, grófovi z Futaku.


Štruktúra:
- veliteľstvo (veliteľ, zástupca veliteľa, zástupca veliteľa pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj)
- štáb NAO
- Centrum kariérneho rozvoja (CKR)
-- veliteľstvo (veliteľ CKR, zástupca veliteľa CKR, zástupca veliteľa CKR - Košice)
-- KNB - Kurz národnej bezpečnosti
-- VVŠK - Vyšší veliteľsko-štábny kurz
-- ZVŠK - Základný veliteľsko-štábny kurz
-- ISOC - International Staff Officer Course
-- VDK - Vyšší dôstojnícky kurz
-- VODK - Vstupný odborný dôstojnícky kurz
-- PRK - Práporčícky kurz
-- Špecializované krátkodobé kurzy
-- CVI - Centrum výcviku a inštruktáže
-- Knižnica NAO
- správa majetku a logistiky
- školské jednotky
-- 1. ročník (CHOPOK)
-- 2. ročník (ĎUMBIER)
-- 3. ročník (GERLACH)
-- 4. ročník (KRIVÁŇ)


Zánik: 01.09.2008 zlúčením s Akadémiou ozbrojených síl na základe zákona č. 144/2008 Z. z.


Zdroj: www.nao.sk, www.mosr.sk
URL : https://www.valka.cz/Narodni-akademie-obrany-2004-2008-t66586#235677 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více