Main Menu
User Menu
Reklama

Námořní kadet

Sea Cadet

Seekadett

Česky: Námořní kadet
English: Sea Cadet
Deutsch: Seekadett
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Kadet
Link to the Dictionary Entry Cadet
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Namorni-kadet-t236921#654781Verze : 2
MOD
Reklama