Main Menu
User Menu

Náhradní letka leteckého pluku 3 [1927-1938]

Replacement Flight of the 3rd Air Regiment

     
Název:
Name:
Náhradní letka leteckého pluku 3
Originální název:
Original Name:
Náhradní letka leteckého pluku 3
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1927
Předchůdce:
Predecessor:
1. náhradní letka leteckého pluku 31
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
mobilizační útvar 603
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1927-24.09.1938 Náhradní prapor leteckého pluku 3
Dislokace:
Deployed:
01.04.1927-24.09.1938 Piešťany, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.04.1927-DD.04.1929 Vorlíček, Karel (nadporučík)
DD.04.1929-DD.05.1929 Polma, Jaroslav (poručík)
DD.05.1929-DD.09.1929 Zelinger, Jan (kapitán)
DD.09.1929-DD.10.1930 Procházka, Miroslav (nadporučík)
DD.10.1930-DD.MM.RRRR Liška, Bohumil (nadporučík)
DD.MM.RRRR-DD.02.1935 Novotný, Alois (nadporučík)
DD.02.1935-24.09.1938 Šafařík, Ota (nadporučík)
Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Letecký pluk 3
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-letka-leteckeho-pluku-3-1927-1938-t70307#247689Verze : 1
MOD
Náhradní letka leteckého pluku 3 [1927-1938]


Letka vznikla 1. dubna 1927 přejmenováním z První náhradní letky leteckého pluku 3 [1924-1927] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 21.220-let.1926.
Nacházela se v Piešťanech a podléhala velitelství Náhradní peruti leteckého pluku 3 [1924-1938].
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-letka-leteckeho-pluku-3-1927-1938-t70307#247687Verze : 0
MOD
Veliteli letky byli:


nadporučík letectva Karel Vorlíček (únor 1929 – duben 1929),
poručík letectva Jaroslav Polma (duben 1929 – květen 1929),
kapitán letectva Jan Zelinger (květen 1929 – září 1929),
nadporučík letectva Miroslav Procházka (září 1929 – říjen 1930),
nadporučík letectva Bohumil Liška (říjen 1930 –


nadporučík letectva Alois Novotný (193 – únor 1935),
nadporučík letectva Ota Šafařík (únor 1935 –
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-letka-leteckeho-pluku-3-1927-1938-t70307#247688Verze : 0
MOD