Main Menu
User Menu

Michal V. Kalafates

Michal V. Kalafates – spolucisár byzanskej cisárovnej Zoe.


Spolucisárom bol v rokoch 1041-1042


Michal sa narodil v roku 1015. Jeho otec bol Štefan Kalafates ( z gréčtiny, ten, ktorý vysmoluje lode), ktorý sa v mladosti živil prácou v lodeniciach.. Jeho strýkom bol cisár Michal IV. Palfagonský. Krátko pred smrťou, Michal IV. a jeho manželka Zoe, si adoptovali mladého Michala.


Po smrti Michala IV. (10. decembra 1041) sa stala cisárovnou Zoe a Michal, ako jej adoptívny syn sa stal jej spolucisárom. Zakrátko však Michal opätovne odstavil Zoe od akejkoľvek moci. Byzanská aristokracia sa otvorene stavala proti plebejskej rodine Palfagonských. Už počas vlády jeho strýka Michala bolo odhalených niekoľko sprisahaní proti Michalovi IV. a hlavne jeho bratovi všemocnému eunuchovi Ioannovi Ofranotrofovi. Aby si nový cisár naklonil priazeň aristokracie na svoju stranu, dal prepustiť všetkých odporcov bývalého cisára, medzi inými aj skvelého vojvodcu Georgia Maniaka, a nenávideného Ioanna Ofranotrofa (svojho strýka) poslal do vyhnanstva. Michal sa snažil získať aj podporu konštantínopolského obyvateľstva, čo sa mu aj čiastočne podarilo.


Jeho hlavným cieľom však bolo stať sa cisárom. A to sa mohlo stať len vtedy, keď by odstránil cisárovnú Zoe. Po Veľkej noci roku 1042 sa Michal odhodlal k riskantnému kroku. Obvinil cisárovnú Zoe, že otrávila svojho manžela Michala IV. a poslal ju do vyhnanstva na Princov ostrov a donútil ju prijať mníšsky stav. Len čo sa konštantínopolské obyvateľstvo dozvedelo o tomto Michalovom čine, zaútočilo na cisársky palác. Michal sa zachránil len útekom. Svoj azyl hľadal v Studijskom kláštore. No prívrženci Theodory, sestry cisárovnej Zoe, ho vytrhli z jeho azylu a na Theodorin príkaz ho oslepili.


Michal zakrátko na to, 24. augusta 1042, zomrel.Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8
URL : https://www.valka.cz/Michal-V-Kalafates-t62172#223265Verze : 0