Main Menu
User Menu

Medaile za zásluhy Obchodního loďstva

Merchant Marine Distinguished Service Medal

     
Název:
Name:
Medaile za zásluhy Obchodního loďstva
Název v originále:
Original Name:
Merchant Marine Distinguished Service Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.04.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Obchodní loďstvo Spojených států (United States Merchant Marine) je civilní dopravní námořnictvo spadající pod Námořní správu Spojených Států (United States Maritime Administration), jenž je jednou ze složek Úřadu národní dopravy (Department of Transportation, též Ministerstvo dopravy)
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-zasluhy-Obchodniho-lodstva-t198133#568549Verze : 0