Medaile cti

Medal of Honor
     
Název:
Name:
Medaile cti Medal of Honor
Název v originále:
Original Name:
Medal of Honor
Datum vzniku:
Date of Establishment:
12.07.1862
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
armáda
námořnictvo / námořní pěchota / pobřežní stráž
letectvo
Army
Navy / Marine Corps / Coast Guard
Air Force
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Medals of America, Fountain Inn S.C. 1993
URL : https://www.valka.cz/Medaile-cti-t7705#433940 Verze : 0
     
Název:
Name:
Medaile cti armáda Medal of Honor Army
Název v originále:
Original Name:
Medal of Honor Army
Datum vzniku:
Date of Establishment:
12.07.1862
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Medals of America, Fountain Inn S.C. 1993

URL : https://www.valka.cz/Medaile-cti-t7705#433941 Verze : 1
     
Název:
Name:
Medaile cti letectvo Medal of Honor Air Force
Název v originále:
Original Name:
Medal of Honor Air Force
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.04.1965
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Medals of America, Fountain Inn S.C. 1993
URL : https://www.valka.cz/Medaile-cti-t7705#433942 Verze : 1
     
Název:
Name:
Medaile cti námořnictvo / námořní pěchota / pobřežní stráž Medal of Honor Navy / Marine Corps / Coast Guard
Název v originále:
Original Name:
Medal of Honor Navy / Marine Corps / Coast Guard
Datum vzniku:
Date of Establishment:
12.07.1862
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Medals of America, Fountain Inn S.C. 1993
URL : https://www.valka.cz/Medaile-cti-t7705#433943 Verze : 1
Medaile cti
(Medal of Honor)


Medaile cti je nejvyšším vojenským vyznamenáním udělovaným vládou Spojených států amerických. Je udělována příslušníkům amerických ozbrojených sil, kteří se vyznamenali "výjimečnou odvahou a nebojácností v nebezpečí vlastního života, nad rámec svých povinností, v době kdy byli povoláni do akce proti nepříteli Spojených států".


Vzhledem k těmto kritériím je medaile často udělována posmrtně. Vyznamenanému či jeho pozůstalým medaili předává jménem kongresu prezident Spojených států.


Příslušníci všech složek ozbrojených sil Spojených států mohou být vyznamenání Medailí cti, přičemž každá ze složek uděluje medaili v odlišném provedení (příslušníkům pobřežní stráže a námořní pěchoty je udělována medaile námořnictva). Medaile je jednou ze dvou nákrčních dekorací udělovaných ozbrojenými silami Spojených států, ale jedinou udělovanou jejich příslušníkům. Druhá dekorace, kterou je komandérský stupeň Čestné legie (Legion of Merit) je udělována pouze cizím státním příslušníkům.Historie
Prvním vyznamenáním určeným k odměňování výjimečné statečnosti amerických vojáků byl Odznak vojenských zásluh (Badge of Military Merit), založený Georgem Washingtonem dne 7. srpna 1792. Tento odznak se stal prvním americkým vyznamenáním za bojové zásluhy a po pamětním Medailonu věrnosti (Fidelity Medallion) teprve druhým vyznamenáním vůbec. Ačkoli se Odznak vojenských zásluh po válce o nezávislost přestal používat, stal se základem konceptu vojenského vyznamenání osobní statečnosti příslušníků ozbrojených sil.


Roku 1847, po vypuknutí americko-mexické války, bylo založeno vyznamenání nazývané Certificate of Merit, později přejmenované na Certificate of Merit Medal.


Na počátku občanské války byl senátorem státu Iowa Jamesem W. Grimesem předložen generálu U. S. Army Winfieldovi Scottovi návrh na zřízení medaile za chrabrost. Ačkoli Scott tento návrh nepřijal, byla medaile zavedena v námořnictvu. Veřejný výnos č. 82 obsahující ustanovení Medaile chrabrosti (Medal of Valor) byl podepsán prezidentem Abrahamem Lincolnem dne 21. prosince 1861. Medaile byla udělována poddůstojníkům a mužstvu, jež se vyznamenalo odvahou a dalšími zásluhami v probíhající válce.


Návrhem vyznamenání byla ministrem námořnictva Gideonem Wellsem pověřena mincovna ve Philadelphii, která předložila několik návrhů vzhledu medaile, z nichž byl vybrán návrh zhotovený philadelphskou firmou William Wilson & Sons.


Vítězný návrh měl podobu zlaté otočené pěticípé hvězdy s kruhovým medailonem ve svém středu. Každý z paprsků hvězdy byl ozdoben kombinací vavřínové ratolesti symbolizující vítězství a dubové ratolesti symbolizující sílu. V mezikruží medailonu se nacházelo 34 pěticípých hvězd symbolizujících počet amerických států v roce 1862. Středový medailon zobrazoval postavu Minervy, římské bohyně moudrosti a války. Minerva symbolizující moudrost, držící v levé ruce sekeru se svazkem prutů, odtlačuje štítem v levé ruce muže svírajícího klubko hadů, který symbolizuje konflikt.


Krátce po zavedení námořní medaile, 12. července 1862, byl podepsán výnos podobného znění, jenž pro potřeby armády zakládal Medaili cti (Medal of Honour). Od založení armádní medaile se i námořní medaile nazývá tímto jménem. Původní pravidla pro udílení byla změněna dne 3. března 1862, kdy byla doplněna možnost udělení tohoto vyznamenání i důstojníkům.


V současné době existují varianty medaile pro všechny složky ozbrojených sil Spojených států amerických, a to pro armádu, námořnictvo a letecké síly. Vzhledem k tomu, že je námořní pěchota administrativně součástí námořnictva, jsou její příslušníci dekorováni námořní verzí medaile. Před rokem 1965, kdy byla zavedena medaile pro příslušníky letectva, byla jejím příslušníkům udělována armádní verze medaile.


Medaile cti pro pobřežní stráž, jež byla roku 1963 odvozena z námořní medaile, nebyla nikdy udělována, částečně proto, že v případě války je pobřežní stráž podřízena velení námořnictva. Jediným příslušníkem pobřežní stráže, který obdržel Medaili cti, byl Signalman 1st Class Douglas Munro, jenž obdržel námořní medaili během bitvy o Guadalcanal.


Udílení medaile
Existují dva způsoby nominace možného kandidáta pro udělení Medaile cti. Při prvním a nejběžnějším způsobu je kandidát navržen velícím důstojníkem a jeho nominace je postupně schvalována na každé úrovni vedení. Při druhém způsobu je navržen členem kongresu, jenž poté případné udělení medaile schvaluje. V obou případech je medaile udělována prezidentem jménem kongresu.


Prvními dekorovanými byla šestice vojáků Unie, kteří unesli lokomotivu konfederace The General. Během občanské války nebylo zřízeno žádné další vojenské vyznamenání, což vysvětluje důvod, proč byla Medaile cti udělována i za méně významné činy.


Například ministr války Edwin M. Stanton slíbil Medaili cti všem mužům 27. pěšího pluku, kteří budou pokračovat v činnosti i po vypršení jejich smlouvy. Velké množství z nich jeho výzvu uposlechlo a ministr, ač poněkud nerad, dodržel slovo a vyznamenal všech 864 mužů z pluku.


Kritéria pro udělení medaile se zpřísnila během 1. sv. války a později po 2. sv. válce, kdy mohli možní adepti na udělení Medaile cti obdržet Stříbrnou hvězdu (Silver star), Námořní kříž (Navy Cross) či podobné vyznamenání.


V roce 1916 bylo generalitou navrženo přezkoumání okolností udělení všech armádních Medailí cti. Komise vedená Nelsonem Milesem doporučila zrušit udělení 911 medailí. V tomto počtu bylo zahrnuto 864 medailí udělených příslušníkům 27. pluku, 29 medailí udělených příslušníkům čestné stráže na pohřbu prezidenta Lincolna, 6 civilistům včetně jediné ženské nositelky doktorky Mary Edwards, Buffalo Billovi Codymu a 12 dalším příslušníkům armády. Doktorce Edwards byla medaile znovu přiznána prezidentem Jimmym Cartrem v roce 1977 a Codymu pak v roce 1989 prezidentem Georgem Bushem.


Na počátku 20. století bylo v námořnictvu uděleno velké množství medailí za statečnost projevenou během míru. Například sedm námořníků z lodi USS Iowa obdrželo medaili po explozi kotle dne 25. ledna 1904. John Henry Helms obdržel medaili roku 1901 za záchranu topícího se palubního kuchaře. Po 1. sv. válce obdrželi Richard Byrd a Floyd Bennett medaili za průzkum severního pólu a Thomas J. Ryan za záchranu ženy z hořícího hotelu v Yokohamě po velkém zemětřesení roku 1923.


V rozmezí let 1919 až 1942 zavedlo námořnictvo dvě verze Medaile cti, jednu za bojové a druhou za nebojové zásluhy.


Medaile cti za nebojové zásluhy je někdy také podle firmy vyrábějící tyto dekorace nazývána "Tiffany Cross". Vyznamenání, jež bylo poprvé uděleno roku 1919, však nebylo příliš populární, zejména protože bylo v některých případech udělováno i za bojové zásluhy. Roku 1942 námořnictvo medaili za nebojové zásluhy zrušilo a vrátilo se k dekoraci v jednom stupni udělované pouze za výjimečné hrdinství v boji.


Po vypuknutí 2. sv. války byla medaile udělována mužům pouze za "extrémní statečnost nad rámec svých povinností, v době, kdy byli povoláni do akce proti nepříteli" což vedlo k tomu, že bylo cca 60 % medailí udělených v průběhu války uděleno posmrtně. Od konce vietnamské války v roce 1973 byla medaile udělena pouze sedmkrát, ve všech případech posmrtně. První dvě získali odstřelovači z U.S. Army Special Forces Delta Force Sergeant First Class Randy Shughart a Master Sergeant Gary Gordon, kteří bránili posádku sestřeleného vrtulníku Black Hawk během bitvy o Mogadišo roku 1993. Další dvě medaile obdrželi během války v Iráku Army Sergeant First Class Paul Ray Smith a Marine Corps Corporal Jason Dunham.


22. října 2007 udělil president George W. Bush medaili rodině Navy SEAL Lieutenanta Michaela P. Murphyho za jeho zásluhy během operace Operation Enduring Freedom v Afghanistánu roku 2005. 3. března 2008 udělil prezident posmrtně medaili Master Sergeantu Woodrowi W. Keeblemu za jeho zásluhy během korejské války. Jeho rodina po dlouhou dobu vedla kampaň za udělení medaile, vzhledem k tomu že během války došlo dvakrát ke ztrátě doporučení k udělení medaile. Keeble, který zemřel roku 1982 byl prvním příslušníkem kmene Siouxů, který medaili obdržel.


8. dubna 2008 udělil medaili rodičům Navy MA2 Michaela A. Monsoora (SEAL), který skočil na odjištěný granát vržený sunnitským povstalcem a zachránil tak životy svých dvou spolubojovníků, kteří na rozdíl od něj neměli šanci se před výbuchem ukrýt.


2. června 2008 udělil prezident medaili rodičům Army PFC Ross A. McGinnis, jenž podobným způsobem zachránil členy své hlídky roku 2006 v Bagdádu. Ve výjimečných případech (doposud v 19) může být udělena Medaile cti opakovaně. V těchto případech je opakované udělení vyznačeno sponou připnutou na stuze nad medailí. V případě armády má tato spona podobu dubové ratolesti a v případě námořnictva pak pěticípé hvězdy.


Způsob nošení:
Při slavnostních příležitostech je medaile nošena "In natura" na nákrční stuze. Na služebním stejnokroji je nošena pouze stužková miniatura světlemodré barvy, shodné se stuhou nákrční dekorace, s pěti bílými pěticípími hvězdami uspořádanými do tvaru písmene "M". Stužka se umisťuje samostatně, 6 mm nad středem stužek ostatních vyznamenání. Pro nošení na civilním oděvu je určena světlemodrá rozeta ve tvaru pravidelného šestiúhelníku zdobená bílými hvězdami. Stužková miniatura i rozeta jsou udělovány společně s medailí.


Vlajka pro nositele medaile
Dne 23. října 2003 byla zavedena vlajka k Medaili cti, jež je udělována společně s medailí. Autorem výtvarné podoby vlajky je příslušník armádních speciálních jednotek ve výslužbě 1SG Bill Kendal z města Jefferson v Iowě, který ji navrhl na počest dalšího občana města, Captaina Darella Lindseye, pilota bombardéru B-26 zabitého během 2. sv. války. Světlemodrá vlajka se zlatým lemováním nese ve svém středu třináct bílých pěticípých hvězd uspořádaných do tvaru obráceného písmene "V". Poprvé byla vlajka v etui společně s medailí udělena rodině Paula R. Smithe, jenž padl během operace Irácká svoboda. Dne 30. září 2006 byly na palubě lodi USS Constitution předány vlajky 60 nositelům Medaile cti.


Diskriminace při udělování medailí
Studie vypracovaná armádou roku 1993 popsala rasovou a náboženskou diskriminaci při udělování medailí během 2. sv. války, během níž nebyla žádná z medailí udělena vojákovi tmavé pleti. Po prozkoumání spisů vojáků bylo sedm z nositelů Distinguished Service Cross vyznamenáno presidentem Clintonem dne 13. ledna 1997 Medailí cti. Pouze jeden z nich, Vernon Baker, se tohoto aktu dožil. Na základě podobné studie z roku 1998 bylo v roce 2000 vyznamenáno 21 Američanů asijského původu. Roku 2005 pak udělil president George W. Bush medaili židovskému veteránu a přeživšímu holocaustu Tiboru Rubinovi.


Zdroje:
https://en.wikipedia.org/wiki/Medal_of_Honor
https://www.cmohs.org/medal.htm
https://www.tioh.hqda.pentagon.mil/Awards/MOH1.htm

URL : https://www.valka.cz/Medaile-cti-t7705#295838 Verze : 3
Zaverem si dovolim odkazat na clanek venovany nekolika nositelum tohoto vyznamenani z rad americkeho letectva v druhe svetove valce :
https://www.valka.cz/clanek_10575.html
ostatni sve clanky venovane nositelum jsem odkazal primo v praci kolegy Ladise.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-cti-t7705#295848 Verze : 1
Přehled typů Medaile cti

Medaile cti pro námořnictvo (1862)

Původní verze medaile pro námořnictvo měl podobu zlaté otočené pěticípé hvězdy s kruhovým medailonem ve svém středu. Každý z paprsků hvězdy byl ozdoben kombinací vavřínové ratolesti symbolizující vítězství a dubové ratolesti symbolizující sílu. V mezikruží medailonu se nacházelo 34 pěticípých hvězd symbolizujících počet amerických států v roce 1862. Středový medailon zobrazoval postavu Minervy, římské bohyně moudrosti a války. Minerva symbolizující moudrost, držící v levé ruce sekeru se svazkem prutů, odtlačuje štítem v levé ruce muže svírajícího klubko hadů, který symbolizuje konflikt. Medaile byla nošena na dvojráhnové stuze opatřené jedním modrým příčným a třinácti červenými a bílými podélnými pruhy. Se spodním ráhnem na kterém se nacházela pěticípá hvězda byla medaile spojena lodní kotvou obtočenou lanem.
Rubová strana určená k doplnění osobních údajů nositele nese vyrytý opis Personal Valor (Osobní odvaze). Medaile byla nošena na levé straně uniformy.
Medaile cti pro armádu (1862)
Původní armádní medaile byly raženy ze stejných raznic jako dříve zavedené medaile námořní, proto je jediným rozdílem provedení převýšení medaile a horního ráhna stuhy. Převýšení medaile je tvořeno orlem s rozepjatými křídly stojícím na překřížených dělových hlavních přes které je položena šavle. Pod hlavněmi se nachází dělové koule.
Horní ráhno stuhy je oproti námořní verzi opatřeno erbem ze státního znaku a je provedeno více zdobněji. Na zadní straně medaile se nachází opis The Congress to (Kongres).
Medaile cti pro armádu (1896)
První změna vzhledu vyznamenání byla provedena roku 1896 a týkala se POUZE armádní medaile a měla ryze praktický důvod. Roku 1895 byla kongresem schválena možnost nošení stužkové miniatury na služební uniformě a rozety do knoflíkové dírky na civilním obleku. Vzhledem k tomu, že tyto miniatury byly svým barevným provedením snadno zaměnitelné s vyznamenáními udělovanými nejrůznějšími veteránskými spolky, byla stávající stuha nahrazena novou. Nová stuha byla červené barvy s modrým středovým pruhem jež byl ve středu proťat bílým pruhem zhruba poloviční šířky.
Medaile cti pro armádu (1904)
Změna barevného provedení stuhy z roku 1896 stále nebyla mnohými nositeli medaile, včetně hrdiny občanské války Brigadier Generala George Gillespie, považována za dostatečnou. Snaha těchto mužů podporovaných ministrem války Elihu Rootem vyústila v zavedení nové verze medaile, jež byla schválena kongresem dne 23.4.1904.
Nová medaile měla stále tvar pěticípé hvězdy, ale došlo ke změněn její lícové strany. Opis United States of America nahradil v mezikruží při okraji středového medailonu 34 pěticípých hvězd a postava Minervy „odrážející konflikt“ byla nahrazena portrétem této bohyně války v přilbici. Ratolesti nacházející se v jednotlivých cípech hvězdy byly nově provedeny zeleným smaltem, stejně jako kruhový vavřínový věnec jímž byla hvězda nově podložena. Dělové hlavně v převýšení medaile byly nahrazeny štítkem s opisem VALOR (Odvaha). Na rubové straně se opis The Congress to přesunul z vlastní medaile na štítek v převýšení.
Dosavadní stuha byla nahrazena světlemodrou stuhou na níž byla umístěna skupina 13 bílých pěticípých hvězd.
Medaile cti pro námořnictvo (1913)
Roku 1913 byla upravena i podoba námořní medaile. Z převýšení medaile bylo odstraněno lano obepínající kotvu a trojbarevná stuha byla nahrazena světlemodrou stuhou stejného provedení jako u armádní verze medaile.
Kříž za nebojové zásluhy pro námořnictvo tzv. „Tiffany Cross“ (1919)
Vzhledem k tomu, že námořnictvo udělovalo Medaili cti za bojové i nebojové zásluhy, rozhodlo velení námořnictva o rozdělení medaile do dvou tříd. Původní medaile byla dále udělována za hrdinství projevené v boji a nové vyznamenání ve tvaru tlapatého kříže pak za hrdinské činy v období míru. Podoba vyznamenání byla navržena firmou TIFFANY & COMPANY z New Yorku, a je z tohoto důvodu známo jako „Tiffany Cross“.
Vyznamenání je tvořeno tlapatým křížem rovného zakončení ramen jež ve svém středu nese medailon ve tvaru osmiúhelníku. Ve středu medailonu se nachází státní znak, při jeho okraji opis UNITED STATES NAVY 1917-1918 (Námořnictvo Spojených států 1917-1918). Mezi rameny kříže se nachází vavřínový věnec a v ploše všech ramen lemovaných dvojitou leštěnou lištou pak lodní kotvy směřující svojí spodní částí do středu medaile. Na stuze je připevněna obdélníková spona s opisem VALOUR (Odvaha). Opis je oproti armádní medaili psán dle starých pravidel pravopisu.
Zadní strana kříže je opatřena v horní části opisem Awarded to (Uděleno) a volným místem pro doplnění informací o nositeli.
Kříž byl velmi nepopulárním vyznamenáním a námořnictvo se roku 1942 vrátilo zpět k jednomu stupni medaile udělované pouze za zásluhy v boji.

Medaile cti pro vzdušné síly (1965)

Medaile cti pro letectvo představená roku 1965 měla o cca 50% větší velikost než ostatní typy medailí. Oproti armádní medaili jež byla příslušníkům letectva do této doby udělována byla hlava Minervy na lícové straně nahrazena hlavou Sochy svobody a orel v převýšení medaile znakem letectva. Štítek s opisem VALOR je umístěn nad tímto znakem.


Poznámka:
Během druhé světové války byl změněn způsob nošení medailí. Medaile začala být místo na levé straně uniformy nošena na nákrční stuze. Samotná medaile je zavěšena na osmiúhelníkové stuze, kterou je poté provlečena samotná nákrční stuha.


Zdroje:
http://www.cmohs.org/medal/medal_types.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Medal_of_Honor
URL : https://www.valka.cz/Medaile-cti-t7705#296727 Verze : 1
Přehled Medailí cti udělených v jednotlivých válečných konfliktech

     
Válka
Celkem
Armáda
Námořnictvo
Námořní pěchota
Letectvo
Pobřežní stráž
Posmrtně
Občanská válka
1522
1198
307
17
0
0
32
Boje s indiány
426
426
0
0
0
0
13
Korea 1871
15
0
9
6
0
0
0
Španělsko - Americká válka
110
31
64
15
0
0
1
Samoa
4
0
1
3
0
0
0
Filipínské povstání
80
69
5
6
0
0
4
Pronásledování filipínských rebelů
6
1
5
0
0
0
0
Boxerské povstání
59
4
22
33
0
0
1
Mexické tažení
56
1
46
9
0
0
0
Haiti
6
0
0
6
0
0
0
Dominikánská republika
3
0
0
3
0
0
0
První světová válka
124
95
21
8
0
0
33
Haiti 1919-1920
2
0
0
2
0
0
0
Nikaragujské tažení
2
0
0
2
0
0
0
Druhá světová válka
464
324
57
82
0
1
266
Korea
133
80
7
42
4
0
95
Vietnam
246
160
16
57
13
0
154
Somálsko
2
2
0
0
0
0
2
Afghanistán
1
0
1
0
0
0
1
Irák
4
2
1
1
0
0
4
Nebojové zásluhy
193
3
185
5
0
0
5
Neznámé
9
9
0
0
0
0
9
Celkem34672402
747 297
17 1
620V tabulce je zahrnuto 19 mužů, kteří obdrželi medaili dvakrát. Z nich 14 obdrželo medaile shodnáho typu za různé akce a 5 postupně obdrželo armádní a námořní verzi medaile.


Zdroj:
http://www.history.army.mil/html/moh/mohstats.html
URL : https://www.valka.cz/Medaile-cti-t7705#296733 Verze : 0
The Medal of Honor z roku 1862 (asi jeden s prvních těchto řádů, který byl udělen).
Fotografie pocházejí ze serveru www.history.navy.mil
URL : https://www.valka.cz/Medaile-cti-t7705#35605 Verze : 1
Vývoj vzhledu Medal of Honor (obrzáky z US Army Historical Medals Page) :
Medaile cti - The Army Medal of Honor, 1904 - 1945

Designed by Major General George L. Gillespie

The Army Medal of Honor, 1904 - 1945

Designed by Major General George L. Gillespie

Medaile cti - The Army Medal of Honor, 1896 - 1904

Designed by Joseph Kiselewski

The Army Medal of Honor, 1896 - 1904

Designed by Joseph Kiselewski

Medaile cti - The Army Medal of Honor, 1862 - 1896

Designed by Joseph Kiselewski

The Army Medal of Honor, 1862 - 1896

Designed by Joseph Kiselewski

URL : https://www.valka.cz/Medaile-cti-t7705#145502 Verze : 0

Diskuse

Snad pozorně sem přečetl příspěvky a nemohu nalézt informace o vojácích kterým byla udělena medaile 2x
Mělo by jich být 19 jak píšete.
Máte bližší informace? Kdy a komu a případně za co?


díky
URL : https://www.valka.cz/Medaile-cti-t7705#336829 Verze : 0
Je to trochu slozitejsi, pridam preklad z jedne stranky, ktera se MOH zabyva :

celkem 8 vojaku namorni pechoty obdrzelo MOH behem Prvni svetove valky. Dva z nich byli letci 1st Marine Aviation Force. Zbylych 6 bylo vojaky 5th a 6th Regiment 2nd Division, ktera bojovala po boku svych armadnich kolegu. Pet z techto sesti ocenenych proto obdrzelo Medal of Honor od OBOU druhu ozbrojených sil, tedy od Marines i od Army, za stejnou akciJménoDatum akceJednotka
GySgt Charles F. Hoffman aka Ernest August JansonJun 6, 19182nd Division, 5th Regiment
Sgt Louis CukelaJul 18, 19182nd Division, 5th Regiment
KIASgt Matej KocakJul 18, 19182nd Division, 5th Regiment
Pvt John Joseph KellyOct 3, 19182nd Division, 6th Regiment
KIACpl John Henry PruittOct 3, 19182nd Division, 6th Regiment


zbyvajicich 14 hrdinu, kteri obdrzeji MOH dvakrat, ji obrzeli skutecne za dve ruzne bojove akce, a ty muzeme jeste rozdelit do dvou skupin - 7 z nich obdrzelo MOH dvakrat v te same valce, zbyvajicich 7 pak ve dvou ruznych valkach. Nejprve prehled tech, kteri obdrzeli MOH v jedne valce za dve akce :JménoDruh vojskaVálka/Období1. medaile2. medaile
2d Lt. Thomas Ward CusterArmyCivil WarApr 3, 1865Apr 6, 1865
Pvt Henry HoganArmyIndian WarsOct 21, 1876Sep 30, 1877
Sgt. William WilsonArmyIndian WarsMar 28, 1872Sep 29, 1872
O/Seaman Robert A. SweeneyNavyInterim 1871-1898Oct 26, 1881*Dec 20, 1883*
Cpt/MT Albert WeisbogelNavyInterim 1871-1898Jan 11, 1874*Apr 27, 1876*
Cpt/H Louis Williams aka Ludwig Andreas OlsenNavyInterim 1871-1898Mar 16, 1883*Jun 13, 1884*
Watertender John KingNavyInterim 1899-1910May 29, 1901*Sep 13, 1909*


* značí nebojové udělení


a zde jsou nositele dvou MOH ziskanych ve dvou ruznych valkach / obdobich :


JmenoDruh vojskaValka/ObdobiDatum
Frank Dwight BaldwinArmy1. medaileCivil WarJul 12, 1864
2. medaileIndian WarsNov 8, 1874
John Cooper aka John Laver MatherNavy1. medaileCivil WarAug 5, 1864
  2. medaileInterim 1865-1870Apr 26, 1865*
John Lafferty aka John LavertyNavy1. medaileCivil WarMay 25, 1864
  2. medaileInterim 1871-1898Sep 14, 1881*
Patrick MullenNavy1. medaileCivil WarMar 17, 1865
2. medaileInterim 1865-1870May 1, 1865*
Daniel Joseph DalyUSMC1. medaileChinaAug 14, 1900
2. medaileHaitiOct 24, 1915
John McCloyNavy1. medaileChinaJun 20, 1900
2. medaileMexicoApr 22, 1914
Smedley Darlington ButlerUSMC1. medaileMexicoApr 22, 1914
2. medaileHaitiNov 17, 1915


Od zmeny zakona z roku 1917 jiz neni mozne udelit MOH dvakrat, je ale mozne vojaka na toto oceneni vicekrat nominovat.

Citace za jednolive akce jsou uvedeny na odkazu nize

Zdroj : www.homeofheroes.com
URL : https://www.valka.cz/Medaile-cti-t7705#336840 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více